PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 17 HĐND THÀNH PHỐ KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

1148

Nguyễn Thị Thảo
12-04-2021

- Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng khóa 14; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy;

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy;

- Thưa các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;

- Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố;

- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách mời,

- Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

- Thưa toàn thể cử tri thành phố!

Hôm nay, sau thời điểm Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 được tổ chức thành công tốt đẹp; trong không khí toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang ra sức thi đua sôi nổi, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 của Đảng bộ thành phố, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành Kỳ họp thứ 17 - Kỳ họp tổng kết hoạt động của cả nhiệm kỳ.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, các vị khách mời và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã về dự, theo dõi và đưa tin về kỳ họp. Chúc các đồng chí, quý vị đại biểu và toàn thể cử tri thành phố nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri thành phố!

Sau gần 5 năm hoạt động với 17 kỳ họp, đến nay, có thể khẳng định Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9 đã hoàn thành toàn bộ chương trình công tác của cả nhiệm kỳ. Một nhiệm kỳ sẽ  được nhắc đến với nhiều dấu ấn quan trọng, nhiều đổi mới, sáng tạo trong điều hành và hoạt động giám sát, đảm bảo đúng vai trò, vị trí và tầm quan trọng của HĐND. Là nhiệm kỳ đầu tiên, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương hoạt động theo mô hình mới của Luật tổ chức chính quyền địa phương, với cơ cấu các cơ quan thường trực hoàn chỉnh, đội ngũ đại biểu chuyên trách có chuyên môn sâu và tâm huyết.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua với nhiều biến động, đặc biệt là những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thiên tai, dịch bệnh, cùng với yêu cầu đặt ra với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà Trung ương đã chỉ ra qua các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra… là những thách thức rất lớn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tuy nhiên, với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành và sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố đã tiếp tục khẳng định được vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử bằng những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân; trong đó, đã thể chế hóa và ban hành 357 nghị quyết, 55 thông báo kết luận với 338 nhiệm vụ cụ thể; tổ chức hơn 1.600 cuộc giám sát, với 30 cuộc giám sát chuyên đề, sát với thực tế cuộc sống; chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết gần 1800 kiến nghị của cử tri… Qua đó, góp phần cùng thành phố từng bước vượt qua khó khăn, ổn định và đạt được kết quả khá quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Kỳ họp lần này là dịp để chúng ta tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; khẳng định những thành tựu, kết quả đạt được cũng như chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục để rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ đến, nhất là cùng hệ thống chính trị và nhân dân thành phố nhanh chóng khôi phục tình hình kinh tế - xã hội, giải quyết những bất cập phát sinh trong quá trình phát triển, quan tâm đến giải pháp để thu hút đầu tư, tìm kiếm nguồn nhân lực, nhân tố mới, nhân tố tích cực nhằm tạo đà cho thành phố tiếp tục phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn trong thời gian đến. Đây cũng là Kỳ họp mang tính chất chuyển giao cho một nhiệm kỳ mới với nhiều khởi sắc mới.

Kính thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu!

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, tại Kỳ họp thứ 17 này, ngoài việc đánh giá, tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; tổng kết Đề án giám sát hoạt động của đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2021; thảo luận, đánh giá công tác hoạt động của cả nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân thành phố và nghe báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét, thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố: Nghị quyết về tổng kết công tác hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân thành phố và bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; về chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B; về chế độ, chính sách, biên chế công chức và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố cũng sẽ là dịp để ghi nhận và trân trọng cảm ơn những cống hiến, đóng góp tâm huyết, đầy trách nhiệm của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Nội dung kỳ họp khá phong phú nhưng thời gian tiến hành chỉ trong 01 buổi; tài liệu đã được thẩm tra theo đúng thẩm quyền, quy định và đã được gởi đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thẳng thắn, thảo luận để đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, xác đáng, góp phần hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp đã đề ra, giúp cho Kỳ họp cuối khóa Hội đồng nhân dân thành phố được thành công.

Phát huy tinh thần Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động đã tạo nên thành công của Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố vào kỳ họp này, tôi tin tưởng chúng ta sẽ hoàn thành tốt đẹp mọi nội dung, chương trình của Kỳ họp đề ra.

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dânthành phố khoá 9, nhiệm kỳ 2016-2021.

Một lần nữa, kính chúc các đồng chí, quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

CÁC TIN KHÁC