PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 8 (BẤT THƯỜNG) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

954

Ban biên tập
19-10-2018

Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố!

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố và các vị khách mời!

Với tinh thần làm việc hết sức trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình được đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã tiến hành các thủ tục theo luật định về công tác nhân sự; theo đó, đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết: miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố, miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố; bầu các chức danh Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố, Trưởng và Phó Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố; miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp cũng đã tiến hành xem xét, cho ý kiến và thông qua các nghị quyết về một số nội dung liên quan đến việc đầu tư xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn thành phố; danh mục thu hồi đất bổ sung năm 2018…

Ngoài ra, Kỳ họp cũng đã dành thời gian thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ và thông qua phương hướng hoạt động trong thời gian đến.

Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, tôi xin cảm ơn và biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao trong việc chủ động thẩm tra của các Ban, sự chuẩn bị của Văn phòng HĐNDTP và vai trò của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã góp phần thành công cho Kỳ họp.

Tôi cũng trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của các vị vừa thôi giữ các chức danh do HĐND thành phố bầu. Đồng thời, xin chúc mừng các vị đã trúng cử vào chức danh chủ chốt của HĐND, ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tôi tin tưởng rằng, các vị sẽ sớm tiếp cận công việc mới, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của đại biểu HĐND và cử tri thành phố.

Thưa quý vị !

Việc thông qua các nghị quyết tại kỳ họp là quan trọng. Tuy nhiên, việc sớm triển khai để đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng hơn. Đây là những dự án cấp bách nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc đang đặt ra hiện nay, cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH của thành phố trong thời gian đến, do vậy, tôi đề nghị:

Ủy ban nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo triển khai ngay kế hoạch tổ chức thực hiện; các cấp, các ngành  tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, để các dự án, công trình sớm được triển khai xây dựng đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Thường trực HĐND thành phố, các ban HĐNDTP, các tổ đại biểu, các đại biểu tập trung giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, lấy kết quả thực hiện của các tổ chức, cá nhân làm cơ sở để các đánh giá sự tín nhiệm của các chức danh do HĐND bầu ra vào kỳ họp cuối năm.

Tôi cũng đề nghị Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, các tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND phát huy kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại được nêu ra trong báo cáo sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố trong thời gian đến.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,

Thưa các vị đại biểu!

Thời gian từ nay đến kỳ họp cuối năm 2018 chỉ còn 2 tháng, khối lượng công việc theo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018 cũng như yêu cầu phát triển của thành phố trong thời gian đến là  rất lớn. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, tôi đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc; các ngành, các cấp tập trung mọi nỗ lực triển khai thực hiện một cách đồng bộ các biện pháp  để bảo đảm nghị quyết HĐND đi vào cuộc sống.

     Thường trực HĐND thành phố đã rà soát và gửi đến các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND những nội dung cần tập trung giám sát, cũng như kết quả việc thực hiện các Nghị quyết, thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố, các cam kết chất vấn…Tôi đề nghị các Ban HĐND thành phố, các tổ đại biểu tập trung giám sát để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp cuối năm 2018 đạt chất lượng cao.

     Kỳ họp cuối năm 2018 HĐND thành phố sẽ tiến hành tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm theo Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về  một số nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND, Chánh Văn phòng của HĐND thành phố và  Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND.  Đây là nội dung hết sức quan trọng, do vậy tôi đề nghị ngay từ bây giờ chúng ta cần bắt tay ngay vào việc triển khai các bước thực hiện công việc một cách khoa học, chặt chẽ để có được kết quả thực chất nhất, cũng như thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng hành, giúp đỡ, đóng góp, xây dựng, cùng nhau tiến bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Thưa các đồng chí lãnh đạo,

     Thưa các vị đại biểu! 

     Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa IX đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách quý đã về dự kỳ họp. Cảm ơn sự lãnh đạo của Thành ủy; sự phối hợp chặt chẽ của UBND thành phố, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Cảm ơn các Ban của HĐND thành phố, các vị đại biểu HĐND thành phố và các ngành, các cấp, Văn phòng HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố đã có nhiều nỗ lực chuẩn bị tốt cho kỳ họp. Cảm ơn  các cơ quan thông tấn, báo chí đã đưa tin góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

     Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố Bế mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

     Xin trân trọng cảm ơn./.

CÁC TIN KHÁC