PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 17 HĐND THÀNH PHỐ KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

1150

Nguyễn Thị Thảo
12-04-2021

- Kính thưa đồng chí Trương Quang Nghĩa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng khóa 14;

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy;

- Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;

- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách mời,

- Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;

- Thưa toàn thể cử tri thành phố!

Sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã hoàn thành toàn bộ Chương trình của kỳ họp đề ra. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin cảm ơn và biểu dương tinh thần trách nhiệm các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, các vị đại biểu khách mời đã góp phần hoàn thành tốt những nội dung quan trọng của Kỳ họp lần này.

Kính thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp đã thống nhất cao và thông qua các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thành phố trình. Kỳ họp cũng đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ của Đoàn ĐBQH khóa 14 đơn vị thành phố Đà Nẵng. Các báo cáo và phát biểu tại kỳ họp đã đánh giá khá toàn diện những kết quả đạt được trong suốt quá trình hoạt động của HĐND và UBND thành phố nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại và những bài học kinh nghiệm sâu sắc được đúc kết. Có thể nói, các báo cáo tổng kết đã cho thấy sự phối hợp chặt chẽ và luôn đồng hành giữa các cơ quan quản lý nhà nước của địa phương trong việc nâng cao hiệu lực điều hành, giám sát và thực thi nhiệm vụ, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và cơ bản xứng đáng với niềm tin của cử tri thành phố.

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND thành phố đã luôn đồng hành với UBND thành phố và các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là thiên tai, dịch bệnh để ổn định tình hình, tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố; đồng thời đã rà soát, từng bước điều chỉnh những bất cập trong quy hoạch phát triển, thực hiện nhất quán chủ trương phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm, phục vụ tốt cho cộng đồng và đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Nhờ đó, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, đã phối hợp tham mưu các cơ quan Trung ương phê duyệt nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách có ý nghĩa quan trọng như: Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Nghị định số 34 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị quyết số 119 của Quốc hội; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;…Đây là một trong những tiền đề rất quan trọng và là nền tảng vững chắc giúp mở ra nhiều cơ hội để đột phá phát triển thành phố trong chặng đường dài sắp đến.

Kính thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu!

Thực tiễn nhiệm kỳ qua cho thấy, nền tảng quan trọng tạo ra những dấu ấn trong hoạt động của HĐND thành phố khóa 9 chính là sự tiếp nối những kinh nghiệm từ hoạt động của HĐND các khóa trước; cùng với tinh thần sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động, giám sát, chất vấn, vừa bám sát thực tiễn nhưng đồng thời luôn chú trọng cơ sở lý luận khoa học và quy định pháp luật. Hoạt động của HĐND thành phố khóa 9 đã luôn được coi trọng về thẩm quyền, quy trình thực hiện và tuân thủ nghiêm theo quy định pháp luật; đồng thời có sự linh hoạt, chủ động trong việc tổ chức các kỳ họp để giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách, tháo gỡ ngay các “điểm nóng”, “điểm nghẽn”, tạo cơ chế, thuận lợi cho sự phát triển của thành phố, với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, thái độ quyết liệt bảo vệ quan điểm đến cùng, sâu sát trong từng vấn đề từ thực tiễn cuộc sống. Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, xin trân trọng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của các vị đại biểu, sự phối hợp của các cấp, các ngành đã góp phần vào những thành quả mà chúng ta đã đạt được trong suốt nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần phải nhìn nhận một cách nghiêm túc, đó là: Nhiều nghị quyết được ban hành nhưng thiếu sự kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, nhất là khâu tái giám sát, hậu giám sát còn yếu. Nhiều vấn đề vướng mắc rất cần có những cơ chế, chính sách, giải pháp thật sự hiệu quả để tháo gỡ nhưng thực tế vẫn chưa thực sự đáp ứng được đầy đủ sự mong mỏi, kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, chưa tạo cơ chế cần thiết để tháo gỡ khó khăn và phát triển. Vẫn còn nhiều kiến nghị, bức xúc của cử tri từ thực tiễn chưa được giải quyết dứt điểm, thỏa đáng. Chất lượng hoạt động của một số đại biểu chưa cao, chưa phát huy khả năng chuyên môn, sở trường công tác của một số đại biểu, nhất là đại biểu không chuyên trách. Công tác phối hợp giữa HĐND với UBND, Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có lúc, có việc chưa đồng bộ, chặt chẽ; chưa phát huy hết vị trí, vai trò của từng cơ quan.

Thành phố nhiệm kỳ này đã làm được rất nhiều việc, song, cùng với sự phát triển làm nảy sinh nhiều vấn đề gây bức xúc và nhiều cử tri thành phố thường xuyên kiến nghị, phản ánh. Vừa qua, Đảng đoàn HĐND thành phố cũng đã báo cáo 67 nhóm vấn đề kiến nghị bức xúc của cử tri với Thường trực Thành ủy, đó là những bức xúc, kiến nghị về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp về đất đai và cơ chế đầu tư; đó là những bức xúc của nhiều cử tri về ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, về hạ tầng giao thông xuống cấp, về tai nạn giao thông, về thiếu chỗ đỗ xe; về sự bất cập  và chậm trễ trong giải tỏa đền bù các dự án; về hiệu quả sử dụng đất đai và nhà công sản; quyền lợi của người dân trong các vùng quy hoạch treo không được bảo đảm; về sự xuống cấp của nhiều chung cư, nhà tập thể, hạ tầng giao thông, vỉa hè, thiếu nhà ở xã hội, nơi sinh hoạt văn hóa; về tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm sau dịch bệnh; đó là những thách thức an ninh về nước sạch, xử lý nước thải và rác thải; bức xúc vì nhiều đơn thư chưa được tiếp nhận và xử lý thỏa đáng...và còn nhiều vấn đề tồn đọng khác.

Kính thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu!

Khép lại hoạt động cả nhiệm kỳ HĐND thành phố vừa qua, để lại cho chúng ta những bài học kinh nghiệm sâu sắc, đó là: Phải lấy lợi ích của người dân làm trung tâm, thật sự “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân” là yêu cầu cơ bản; việc bám sát, tuân thủ các quy định của pháp luật, sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy là vấn đề có tính nguyên tắc trong hoạt động của HĐND thành phố. Tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch, cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy trí tuệ của các đại biểu HĐND là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Cần luôn giữ thái độ cầu thị trong thảo luận, tranh luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp; những vấn đề được chất vấn phải đảm bảo nguyên tắc “đúng và trúng” cùng vào cuộc để tháo gỡ các vướng mắc từ thực tiễn và “đeo bám” đến cùng việc giải quyết những bức xúc, kiến nghị của cử tri, nhân dân. Phải chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức giám sát, tiếp xúc cử tri, vừa phát huy vai trò giám sát của người dân vừa đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong quá trình triển khai các kết luận của Thường trực HĐND thành phố, để hoạt động giám sát ngày càng đi vào chuyên sâu, đánh giá và nhận định đúng, đầy đủ, kịp thời tình hình, các vấn đề mới nảy sinh để có quyết sách, giải pháp phù hợp. Cần quan tâm lựa chọn các đại biểu đủ tâm, xứng tầm, đảm bảo chuyên môn, bố trí đại biểu phù hợp với từng lĩnh vực giám sát của HĐND. Đặc biệt, cần xây dựng đội ngũ đại biểu chuyên trách có trình độ chuyên môn sâu, phương pháp làm việc khoa học, tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi đại biểu phải ý thức cao hơn nữa vai trò người đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân, từ đó xây dựng chương trình công tác cụ thể, dành thời gian thỏa đáng hơn cho hoạt động của HĐND, gắn bó mật thiết hơn với cử tri, lắng nghe, phản ánh và thông tin kịp thời kiến nghị, bức xúc của cử tri. Chú trọng công tác phối hợp giữa HĐND với UBND, UBMTTQVN, TAND, VKSND thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan, tạo sự liên kết thông tin chặt chẽ, từ đó giúp chủ động, thống nhất, kịp thời và hiệu quả hơn trong công việc. Quan tâm hiện đại hóa phương thức hoạt động, khai thác, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp, cải thiện tiến độ, chất lượng, hiệu quả nắm bắt thông tin và các hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND thành phố.

Kính thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu!

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận đáng trân quý của người dân, cộng đồng doanh nghiệp. Có thể nói, đây là nhiệm kỳ có nhiều biến động và giàu cảm xúc đối với mỗi đại biểu HĐND thành phố. Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ cũng chính là cơ hội để bản thân mỗi chúng ta, những người đại biểu của nhân dân có sự đúc kết lại cho chính mình về những việc đã làm được, những việc còn dở dang, để tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố trong thời gian đến. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã xác định mục tiêu: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...”; cùng với đó, Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố đã đề ra mục tiêu đến năm 2025 là: “Xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển... Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp sáng tạo, phát triển giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”. Vì vậy, trong nhiệm kỳ đến, vai trò và trách nhiệm của HĐND, của người đại biểu HĐND là hết sức quan trọng và nặng nề, trong đó, việc triển khai thực hiện các mục tiêu “kép” về phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch; triển khai mô hình chính quyền đô thị; giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình phát triển của thành phố đã và đang đặt ra nhiều thách thức lớn đối với chúng ta. Tuy nhiên, trước mắt, chúng ta cũng thêm nhiều niềm tin vì thành phố đã cơ bản tạo dựng được một số nền tảng, định hướng phát triển cụ thể, nhất là 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố, gắn với thực hiện các chủ trương quan trọng, cơ chế, chính sách đặc thù đã được Trung ương phê duyệt. Nhiệm vụ của HĐND thành phố hiện nay là phải làm sao góp phần khơi dậy một cách mạnh mẽ niềm tự hào, truyền thống, khát vọng vươn lên của người Đà Nẵng; quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà thành phố đã đề ra, nhất là các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Kỳ họp hôm nay.

Những vấn đề bức xúc kiến nghị của nhân dân, những bài học kinh nghiệm đã đúc kết ở trên, cùng với những vấn đề thực tiễn ở chặng đường phía trước của thành phố yêu cầu chúng ta phải nghiên cứu đổi mới, cải tiến mạnh mẽ hơn nữa phương thức và hiệu quả  hoạt động của HĐND, của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND. Cần tập trung giải quyết dứt điểm và kịp thời bức xúc kiến nghị của cử tri; giám sát và tạo cơ chế thúc đẩy việc loại bỏ những yếu kém, trì trệ trong tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức các cấp; cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức để phát huy hiệu quả năng lực cán bộ; cầu thị lắng nghe, tiếp thu để sửa đổi, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đổi mới tư duy, phát huy dân chủ, tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, tinh thần phụng sự nhân dân, lấy người dân, lợi ích cộng đồng làm trung tâm để thảo luận, ban hành các chủ trương, quyết sách phù hợp; chú trọng tìm kiếm, phát hiện những nhân tố mới, phát huy các động lực mới cho sự phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh hướng đến chính quyền số, xã hội số; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh với các cơ chế, chính sách hấp dẫn, phù hợp với thực tiễn và tình hình phát triển của thành phố, tạo niềm tin mạnh mẽ hơn của nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với chính quyền thành phố.

Chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ kết thúc hoạt động của HĐND thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Tuy nhiên, nhiệm vụ và trọng trách từ nay đến hết nhiệm kỳ vẫn rất lớn. Sau kỳ họp này, đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND thành phố tiếp tục thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của HĐND thành phố khoá 9, trọng tâm trước mắt là cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường và phát huy hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát của HĐND thành phố trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền đô thị, không có HĐND quận, phường; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân để kịp thời phản ánh, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, cử tri quan tâm.

Kính thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri thành phố!

Kết thúc nhiệm kỳ HĐND thành phố khóa 9, thay mặt Thường trực HĐND thành phố, tôi xin một lần nữa cảm ơn và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp tích cực của các vị đại biểu HĐND thành phố khóa 9. Xin cảm ơn Đoàn đại biểu và các vị ĐBQH thành phố đã tích cực, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự phát triển của thành phố; đặc biệt là của các đồng chí lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND thành phố và các địa biểu được vinh danh, khen thưởng ngày hôm nay. Đồng thời, cũng nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính chúc đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố, các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí tướng lĩnh và hưu trí cao cấp, các gia đình chính sách, các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể cử tri và nhân dân thành phố sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chúc các vị đại biểu HĐND thành phố khóa 9 được giới thiệu ứng cử vào HĐND thành phố khóa 10 sẽ tiếp tục tái đắc cử, có nhiều đóng góp công sức, trí tuệ, tâm huyết hơn nữa của mình tạo nên thắng lợi cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Tôi cũng xin cảm ơn các cơ quan thông tin,truyền thông và toàn thể cử tri thành phố đã quan tâm theo dõi, đồng thuận, ủng hộ, giúp đỡ để HĐND thành phố khóa 9 hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tôi xin phép được bế mạc kỳ họp 17 HĐND thành phố khóa 9.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và quý vị!

CÁC TIN KHÁC