Ông Phan Thanh Long, Chánh Thanh tra thành phố, được bầu giữ chức danh Uỷ viên UBND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

1251


12-08-2021

Sáng 12-8, Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành bỏ phiếu, thống nhất bầu ông Phan Thanh Long, Chánh Thanh tra thành phố, giữ chức danh Uỷ viên UBND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu bầu chức danh Uỷ viên UBND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, sau khi nghe Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh Uỷ viên UBND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Phan Thanh Long, Chánh Thanh tra thành phố, đại biểu HĐND thành phố tiến hành bỏ phiếu kín với 47/52 đại biểu tham dự trực tiếp.

Kết quả, ông Phan Thanh Long, Chánh Thanh tra thành phố được bầu giữ chức danh Uỷ viên UBND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, với 47/47 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số đại biểu dự trực tiếp và đạt 90,38% so với tổng số đại biểu tham dự (có 5 đại biểu tham dự trực tuyến).

Ngoài ra, Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố sẽ thảo luận, thông qua hơn 20 tờ trình, nghị quyết về những vấn đề cấp bách hiện nay, như công tác phòng, chống dịch COVID-19, Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025…

NGÔ HUYỀN

CÁC TIN KHÁC