Ông Nguyễn Đình Khánh Vân được bầu làm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố

1226


25-06-2021

Trong khuôn khổ kỳ họp HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND thành phố theo thẩm quyền.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố được bầu làm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; ông Trương Minh Hải, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội và ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu được bầu là Phó ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố khóa X.

CÁC TIN KHÁC