Ông Lương Nguyễn Minh Triết tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND thành phố

1229


25-06-2021

Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố đã bầu ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.
Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Lương Nguyễn Minh Triết tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với 51/51 đại biểu HĐND thành phố có mặt tán thành, đạt tỉ lệ 98,08%.

CÁC TIN KHÁC