NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIÁM SÁT, THEO DÕI QUA HÌNH ẢNH CAMERA, KẾT NỐI GIỮA UBND VỚI HĐND QUẬN LIÊN CHIỂU TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ MỘT CỬA

832

Huỳnh Bá Cử
06-03-2018

     Vừa qua, Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức đợt giám sát đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, qua hình ảnh camera tại UBND các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và một số phường thuộc quận.

Qua giám sát cho thấy việc thực hiện quan sát, theo dõi qua hình ảnh camera giám sát đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND quận Liên Chiểu và Thanh Khê được thực hiện tốt (có kết nối với Sở Nội vụ, UBND các phường, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; chất lượng hình ảnh rõ nét; máy tra cứu thông tin và bấm số tự động hoạt động tốt). Tại quận Liên Chiểu, bên cạnh việc kết nối với Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận quan sát, theo dõi đồng thời kết nối với Phó Chủ tịch HĐND quận để quan sát, theo dõi đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa tại UBND quận.

     Tuy nhiên, một số đơn vị thực hiện quan sát, theo dõi qua camera còn hình thức, chất lượng hình ảnh camera quan sát chưa rõ nét, chưa thường xuyên thực hiện quan sát, theo dõi qua hình ảnh, chưa thực hiện kết nối giữa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với lãnh đạo quận được giao phụ trách quan sát theo dõi; một số máy bấm số tự động bị hỏng chưa được khắc phục, sửa chữa kịp thời…

     Theo chúng tôi, để nâng cao hơn nữa hiệu quả giám sát qua việc quan sát, theo dõi, kết nối hình ảnh camera, cần mở rộng thực hiện kết nối với lãnh đạo HĐND quận, huyện, phường, xã hoặc lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND quận, huyện, phường, xã (như Thường trực HĐND quận Liên Chiểu đã làm) để thực hiện quan sát, theo dõi đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tại UBND quận, huyện, xã, phường.

CÁC TIN KHÁC