Nghiên cứu, xem xét thực hiện thí điểm nhất thể hóa một số chức danh cán bộ dưới phường.

248

Lương Xuân Bá
30-01-2018

Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Pháp HĐND thành phố, sáng 11/5/2017, Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn về tình hình triển khai thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn quận; đồng chí Phan Thanh Long, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn, thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 16/01/2017 của UBND thành phố, UBND  quận Ngũ Hành Sơn đã kịp thời ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện, đến nay 04/04 phường thuộc quận đã hoàn thành đề án sắp xếp để thành lập tổ dân phố mới theo đúng quy định, sau khi sắp xếp tổ dân phố mới, toàn quận có 257tổ, giảm 226 tổ. Hội đồng nhân dân phường đã tổ chức kỳ họp bất thường thông qua đề án sắp xếp thành lập tổ dân phố mới và đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND quận; hiện nay, UBND quận đang xem xét, tổng hợp trình UBND thành phố theo quy định. Đồng thời UBND quận cũng đề nghị thành phố chỉ đạo Công an thành phố hướng dẫn Công an quận, phường triển khai thực hiện thủ tục thay đổi thông tin trên sổ hộ khẩu và các giấy tờ có liên quan khác khi công dân có yêu cầu hoặc lồng ghép thay đổi thông tin khi công dân thực hiện giao dịch sau khi sắp xếp lại tổ dân phố.

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Thanh Long, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chủ trương của thành phố về sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ dân phố của các cấp ủy Đảng, UBND, UBMTTQVN quận, phường; đồng chí đề nghị UBND quận lưu ý việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của tổ dân phố phải đảm bảo theo đúng địa giới hành chính giữa các phường; nghiên cứu, xem xét thực hiện thí điểm nhất thể hóa một số chức danh nhằm giảm số lượng cán bộ dưới phường, đồng thời đề xuất mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh này. Về kiến nghị của UBND quận, đồng chí ghi nhận và Ban Pháp chế sẽ đề nghị Công an thành phố chỉ đạo, hướng dẫn Công an các quận, phường trong thời gian đến.

                                                                                                    Lương Xuân Bá

CÁC TIN KHÁC