Một số khoản thu sẽ đưa vào cơ cấu tiền thu học phí

55

Thu Hà
29-01-2018

    Sáng ngày 24 tháng 4 năm 2010, Ban Văn hóa- Xã hội HĐND thành phố đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo nghe báo cáo về tình hình thực hiện các khoản thu, mức thu, quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

     Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, bên cạnh các khoản thu đã được hủy bỏ như tiền xây trường trái tuyến, tiền xây dựng trường, học phí học thêm buổi thứ hai áp dụng cho học sinh THCS lớp tiếng Pháp tăng cường và học phí các trường THPT bán công đã chuyển sang loại hình công lập, hiện đang thực hiện mức thu học phí theo loại hình công lập. Dự kiến trong thời gian tới, một số khoản thu học phí môn Anh Văn, Tin học đối với học sinh lớp 3 sẽ tiếp tục hủy bỏ thay vào đó sẽ bố trí đủ giáo viên giảng dạy cho giáo dục tiểu học. Riêng các khoản như in sao đề thi, dịch vụ vệ sinh sẽ không thu riêng lẻ nữa mà sẽ kiến nghị đưa vào cơ cấu thu tiền học phí.
      Về công tác quản lý dạy thêm học thêm, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vẫn còn đang chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
                                                                                                                                                                                                                                                                           Thu Hà

CÁC TIN KHÁC