LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ CƠ QUAN ĐOÀN ĐBQH, HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1036

Trương Thị Vân
18-09-2019

     Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2019, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã công bố Quyết định số 2949-QĐ/ĐUK về việc thành lập Đảng bộ cơ sở Cơ quan Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố. Theo đó, Đảng bộ cơ sở Cơ quan Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố gồm 177 đảng viên trên cơ sở hợp nhất Chi bộ cơ sở văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố, Đảng bộ cơ sở cơ quan HĐND thành phố và Đảng bộ cơ sở văn phòng UBND thành phố. Đồng thời chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy 5 đồng chí và chỉ định ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP Đà Nẵng giữ chức Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2019 -2020).

     Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Phạm Tấn Xử, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng chúc mừng Đảng bộ Cơ Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng; đồng thời đề nghị trong thời gian đến, Đảng ủy cần phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của cơ quan để hoàn thành tốt các chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là quan tâm đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Ngoài ra, Đảng ủy cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành công tác Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

CÁC TIN KHÁC