Lắng nghe ý kiến doanh nghiệp

39

Phan Thị Tuyết Nhung
29-01-2018

     Sáng ngày 28/10/2016, Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Hiệp Hội Nữ doanh nhân thành phố. Đồng chí Phan Thị Thúy Linh, Trưởng ban KT-NS chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban chấp hành Hiệp hội đã thẳng thắn trao đổi những mặt được, chưa được trong thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố trong thời gian qua; nhất là nêu lên những vướng mắc, tồn tại làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của doanh nghiệp trên một số lĩnh vực như đất đai, cải cách hành chính, công tác thanh tra, kiểm tra, hỗ trợ thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường…. Bên cạnh đó, Hiệp hội Nữ Doanh nhân còn đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển cộng đồng doanh nhân trong thời gian đến.

     Tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ kiến nghị với Thường trực HĐND cũng như đưa vào báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ ba HĐND thành phố sắp đến.”

                                                                                                                                                                                                Phan Thị Tuyết Nhung

CÁC TIN KHÁC