Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện Hòa Vang khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

299

Hoàng Vân
30-01-2018

     Trong các ngày 12 và 13/7/2017, HĐND huyện Hòa Vang khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

     Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND nghe UBND huyện Hòa Vang báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB 6 tháng cuối năm 2017 và chuẩn bị đầu tư năm 2018; tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; Nghe Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN huyện và báo báo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của TAND, VKSND huyện... và một số nội dung có liên quan.

     Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Văn Trường, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Vang nhấn mạnh đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2017, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm, quyết định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, bầu bổ sung các Ủy viên UBND huyện; đồng thời đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng, nhất là về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư, an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội, các vấn đề cử tri quan tâm để mỗi Nghị quyết được HĐND huyện thông qua đảm bảo tính khả thi cao trong thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 của huyện Hòa Vang.

     Theo chương trình, kỳ họp dành gần một ngày 13/7/2017 để tiến hành phiên Thảo luận; Chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường về các báo cáo, tờ trình và các kiến nghị của cử tri, các vấn đề cam kết tại phiên chất vấn của kỳ họp trước. Dự kiến kỳ họp xem xét thông qua 03 Nghị quyết: Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017; Về các nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ/TU ngày 30/12/2016 của BTV Thành ủy về phương hướng nhiệm vụ xây dựng, phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Về bộ tiêu chí xây dựng xã nâng chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2017-2020 và bộ tiêu chí xây dựng thôn kiểu mẫu Nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2017-2020 và các nội dung quan trọng khác.

                                                                                   Hoàng Vân

                                                                VP HĐND và UBND huyện Hòa Vang

CÁC TIN KHÁC