KỲ HỌP THỨ 8 (BẤT THƯỜNG) HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

953

Phạm Trần Minh Tuyến
19-10-2018

     Chiều ngày 19/10/2018, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 (bất thường). Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố đã tiến hành công tác nhân sự; xem xét, thảo luận báo cáo sơ kết hoạt động HĐND thành phố giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình của UBND thành phố trình HĐND thành phố theo thẩm quyền.

     Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố; Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố và các Ủy viên UBND thành phố đối với các đồng chí Tô Văn Hùng, Lê Văn Quang, Trần Văn Sơn, Lê Văn Tam, Lê Quang Nam; đồng thời bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố; Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố; Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố và các Ủy viên UBND thành phố đối với các đồng chí Trần Chí Cường, Nguyễn Thành Tiến, Phan Thị Tuyết Nhung, Vũ Xuân Viên, Tô Văn Hùng, Trần Phước Sơn.

     Tại kỳ họp, trên cơ sở báo cáo sơ kết hoạt động HĐND thành phố giữa nhiệm kỳ 2016-2021, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND thành phố thời gian qua. Đồng thời đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND    thành phố.

     Ngoài ra, kỳ họp đã xem xét, thảo luận, thông qua 32 tờ trình với 03 Nghị quyết liên quan đến danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2018; chủ trương đầu tư, nguồn vốn, khả năng cân đối vốn một số dự án trên địa bàn thành phố; phê duyệt sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố để thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành 2 công trình phục vụ APEC 2017 và hỗ trợ cho các hộ dân xung quanh khu vực Bãi rác Khánh Sơn.

CÁC TIN KHÁC