Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ tập trung bàn sâu về một số vấn đề nóng, cấp bách hiện nay

1245


07-08-2021

Chiều 6-8, phát biểu chỉ đạo phiên họp giữa Thường trực HĐND thành phố với Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-202, sẽ tập trung bàn sâu về một số vấn đề nóng, cấp bách hiện nay, như: công tác phòng, chống dịch COVID-19; những thuận lợi, vướng mắc sau hơn một tháng triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp

Theo đó, Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trong 2 ngày (12-8 và 13-8-2021), giảm một ngày so với dự kiến ban đầu do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Chương trình kỳ họp không tổ chức thảo luận tại Tổ và rút ngắn thời gian thảo luận, chất vấn tại Hội trường. Kỳ họp tổ chức điểm cầu chính tại Hội trường HĐND thành phố và các điểm cầu tại Hội trường Trung tâm hành chính thành phố, UBND các quận, huyện.

Dự kiến, Kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 122 tài liệu, trong đó có 15 nghị quyết (lĩnh vực chung 3 nghị quyết; lĩnh vực kinh tế - ngân sách 5 nghị quyết; lĩnh vực đô thị 2 nghị quyết; lĩnh vực văn hóa - xã hội 5 nghị quyết). Đến thời điểm hiện tại, Văn phòng HĐND thành phố đã nhận được đăng ký phát biểu thảo luận của 17 đại biểu với 26 nội dung, và 23 nội dung đăng ký chất vấn của 12 đại biểu đối với 10 cơ quan, đơn vị; 104 kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp.

Đối với công tác triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố và thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, còn 66 nội dung tồn đọng, tiếp tục triển khai thực hiện. Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo rà soát và giao các Ban tiếp tục giám sát, trong đó tập trung giám sát đối với 18/66 nội dung tồn đọn, định kỳ hằng tháng, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện về Thường trực HĐND thành phố.

Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố phát biểu tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các Tổ đại biểu triển khai phân công các đại biểu chuẩn bị nội dung để phát biểu tại Kỳ họp, trên cơ sở các nội dung thảo luận và chất vấn đã được Thường trực HĐND thành phố thống nhất, có ý kiến. Đồng thời, tiếp tục đăng ký nội dung thảo luận và chất vấn trên cơ sở giám sát, tình hình thực tế của địa phương, gửi Thường trực HĐND thành phố để xem xét, cho ý kiến. Vì thời lượng phát biểu tại kỳ họp có giới hạn, một số ý kiến của đại biểu sẽ được Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố và các ngành trả lời bằng văn bản.

“Kỳ họp sẽ tập trung bàn sâu về một số vấn đề nóng, cấp bách hiện nay, như: công tác phòng, chống dịch COVID-19; những thuận lợi, vướng mắc sau hơn một tháng triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị... Trong Nghị quyết của HĐND thành phố lần này sẽ có một mục về phòng, chống dịch như Nghị quyết của Quốc hội vừa qua, trong đó có việc giao thẩm quyền cho UBND thành phố quyết định một số vấn đề và triển khai thực hiện, sau đó mới báo lại HĐND thành phố, để chủ động trong công tác phòng, chống dịch”, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết.

Trên cơ sở dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, các Tổ đại biểu nghiên cứu, tham gia góp ý và gửi về Văn phòng HĐND thành phố để tiếp thu, điều chỉnh phục vụ kỳ họp. Mặt khác, nghiên cứu, phối hợp với các Ban, Văn phòng HĐND thành phố để tổ chức theo dõi, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện 66 nội dung nghị quyết, thông báo kết luận còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách; trong đó, tập trung giám sát, đôn đốc đối với 18 nội dung Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo.

“Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng, đề nghị các Tổ đại biểu lựa chọn những vấn đề bức thiết, liên quan đến dân sinh, tập trung giám sát, làm việc với các ngành và địa phương để kịp thời kiến nghị xử lý, giải quyết và trả lời bà con cử tri”, Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo.

Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết giao các Ban của HĐND thành phố khẩn trương hoàn thành các tài liệu phục vụ kỳ họp của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố; lưu ý, khẩn trương hoàn thành các báo cáo thẩm tra của các Ban. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung giám sát các vấn đề còn tồn đọng liên quan nghị quyết, thông báo kết luận, ý kiến kiến nghị cử tri, đơn thư... Định kỳ báo cáo kết quả cho Thường trực HĐND thành phố tại các phiên họp.

Văn phòng HĐND thành phố có trách nhiệm tiếp tục đôn đốc, theo dõi và cập nhật nội dung đại biểu HĐND thành phố đăng ký tham gia thảo luận, chất vấn tại kỳ họp; thường xuyên theo dõi, cập nhật, đăng tải các tài liệu kỳ họp lên Trang thông tin điện tử HĐND thành phố; đồng thời, khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung, kịch bản kỳ họp; chủ động tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

NGÔ HUYỀN

CÁC TIN KHÁC