Kỳ họp thứ 17 của HĐND thành phố

1149

Lê Hoa
12-04-2021

 Sáng nay, 12-4, HDND thành phố đã khai mạc kỳ họp thứ 17. Đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND thành phố khoá  IX nhiệm kỳ 2016-2021 nên nội dung chính là nhằm tổng kết đánh giá  tình hình tổ chức và hoạt động của nhiệm kỳ này.  Bên cạnh đó, với tinh thần trách nhiệm cao, HĐND thành phố sẽ thảo luận và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền, trong đó có các chủ trương chính sách phát triển thành phố  trong thời gian tới. Kỳ họp có sự tham dự của các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Thành uỷ, UBND, UBMTTQ, các đại biểu Quốc hội thành phố khoá XIV.

 

Nhiệm kỳ HĐND thành phố khoá IX, 2016-2021 là một nhiệm kỳ với nhiều biến động sâu sắc, nhiều khó khăn, thách thức tác động lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội thành phố nói chung và hoạt động của HĐND nói riêng, bởi trong giai đoạn này thành phố vừa phải khắc phục những sai phạm, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành qua kết luận thanh tra, kiểm tra của Trung ương; vừa phải rà soát và điều chỉnh một số chủ trương, vấn đề bất cập; tập trung nghiên cứu những giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tiếp tục xây dựng, phát triển thành phố một cách bền vững. Tuy nhiên, đây cũng là nhiệm kỳ mà HĐND thành phố đã để lại những dấu ấn quan trọng, thể hiện rõ vai trò cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân thông qua những đổi mới, cải tiến phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; tăng cường vai trò và trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND tron  việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định của cơ quan dân cử; góp phần quan trọng trong việc  thực hiện và hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

Hội đồng nhân dân thành phố khoá IX đã tiếp tục khẳng định được vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử bằng những chủ trương, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân; trong đó, đã thể chế hóa và ban hành 357 nghị quyết, 55 thông báo kết luận với 338 nhiệm vụ cụ thể; tổ chức hơn 1.600 cuộc giám sát, với 30 cuộc giám sát chuyên đề, sát với thực tế cuộc sống; chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết gần 1800 kiến nghị của cử tri… Qua đó, góp phần cùng thành phố từng bước vượt qua khó khăn, ổn định và đạt được kết quả khá quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Tại Kỳ họp thứ 17 này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét, thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố: Nghị quyết về tổng kết công tác hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân thành phố và bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; về chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B; về chế độ, chính sách, biên chế công chức và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, tại Kỳ họp thứ 17 này Hội đồng nhân dân thành phố sẽ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

 

 

CÁC TIN KHÁC