Kiến nghị hỗ trợ cho lực lượng nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

66

Thu Hà
29-01-2018

   Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2012, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh về tình hình tổ chức biểu diễn, công tác tổ chức sưu tầm, phục hồi nghiên cứu sáng tác, bảo tồn, công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ diễn viên, cán bộ nghiên cứu sáng tác và đạo diễn tuồng của Nhà hát.

     Theo báo cáo của Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, hiện nay chính sách và các chế độ đãi ngộ cho các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công của Nhà hát còn nhiều bất cập; các nghệ sĩ ưu tú dù có thâm niên công tác từ 30 năm trở lên cũng chỉ được hưởng hệ số lương cao nhất là 4,06. Mặt khác, việc áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề và bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật theo Quyết định 108/2006-QĐ-TTg, ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ cũng không thể thu hút các diễn viên tiếp tục gắn bó với nghề.

     Tại buổi làm việc, lãnh đạo Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh kiến nghị thành phố cần có chính sách hỗ trợ kịp thời để khuyến khích đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công hoạt động trong lĩnh vực sân khấu truyền thống, nhất là nghệ thuật sân khấu tuồng đang đứng trước nguy cơ mai một và gặp nhiều khó khăn trong công tác bảo tồn.

                                                                                                                                                                                                                     Thu Hà


https://avt.edu.vn/nuoc-duc/thu-tuc/dieu-kien-du-hoc-nghe-tai-duc.html

CÁC TIN KHÁC