Kiến nghị đất nông nghiệp bị ngập úng không sản xuất được nhưng vẫn chậm nhận tiền đền bù

468


30-11--0001

<p>&#160;</p>

font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;">- TTHĐND, LĐ các Ban làm việc tại cơ quan</span></p>

CÁC TIN KHÁC