Kiện toàn về tổ chức bộ máy và nâng cao tỷ lệ, chất lượng điều tra phá án.

222

Nguyễn Thị Bé Minh
30-01-2018

Chiều ngày 15/5/2015, Ban Pháp chế HĐND thành phố do đồng chí Tạ Tự Bình, Phó Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc với Công an quận Hải Châu về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận trong 6 tháng đầu năm 2015.

     Sau khi nghe Công an quận Hải Châu trình bày về những kết quả đạt được và một số khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận thời gian qua. Các thành viên tham dự buổi làm việc đã đề nghị Công an quận làm rõ thêm một số vấn đề liên quan như về mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tố tụng trên địa bàn quận trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, về công tác quản lý các đối tượng nghiện ma túy ngoài cộng đồng và các băng nhóm tội phạm có sử dụng hung khí nóng…đồng thời nêu rõ các kiến nghị và giải pháp cụ thể trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận trong thời gian tới.
      Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Tạ Tự Bình đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận thời gian qua, đồng thời đề nghị lãnh đạo Công an quận tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận theo kế hoạch đã đề ra; nâng cao tỷ lệ, chất lượng điều tra phá án; phát huy tốt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận; kiện toàn tổ chức bộ máy của Công an quận cả về nhân lực, vật lực nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Nguyễn Thị Bé Minh

CÁC TIN KHÁC