Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

593

Lê Lãnh
30-01-2018

Chiều ngày 09/8/2017, đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 có buổi làm việc với Công ty Quản lý nhà chung cư thành phố về việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại đơn vị. Cùng tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo QCDC ở thành phố.

     Mục đích của Đoàn kiểm tra là đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, thành phố về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; sự chuyển biến về nhận thức, năng lực thực hành dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Qua kiểm tra, phát hiện và nhân điển hình những đơn vị làm tốt, đề xuất biểu dương, khen thưởng; đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất, qua đó hướng dẫn, uốn nắn, điều chỉnh, khắc phục những sai sót để tiếp tục thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong thời gian đến.

     Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Nho Trung nhấn mạnh, nội dung kiểm tra lần này là tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị định số 04-NĐ/2015/NĐ-CP ngày 09-01-2015 của Chính phủ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó tập trung một số nội dung chính như : Trách nhiệm của người đứng đầu (theo Điều 4, điều 13);Việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm có đúng quy định hay không? (điều 5); Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cần phải công khai cho cán bộ, công chức, viên chức được biết (điều 6,7,8, 14); Những việc cán bộ, công chức, viên chức được giám sát, kiểm tra (điều 11,12); Mối quan hệ giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với cơ quan đơn vị cấp trên và cơ quan, đơn vị cấp dưới (điều 15, 16)…Ngoài ra, Đoàn kiểm tra cũng nghe đơn vị báo cáo việc thực hiện dân chủ trong nội bộ và trong quan hệ, giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan, gắn với kiểm tra bước đầu triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

     Sau khi nghe đơn vị được kiểm tra phát biểu ý kiến, các ý kiến tham gia phát biểu tại buổi làm việc của các thanh viên đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Nho Trung ghi nhận công tác chuẩn bị nội dung buổi làm việc hết sức chu đáo của Công ty Quản lý nhà chung cư; đồng thời đồng chí cũng chia sẽ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà chung cư hiện nay. Đồng chí chỉ đạo với số lượng 69 công chức, viên chức, người lao động quản lý gần 10.000 căn hộ chung cư đòi hỏi sự nỗ lực hết sức lớn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Vì vậy, trong thời gian đến Công ty quản lý nhà chung cư cần lưu ý đến các vấn đề sau đây:

     - Duy trì thường xuyên việc Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng đối với các qui định mới về thuê, thuê mua chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước để mọi người dân có nhu cầu được biết.

     - Công khai danh sách các trường hợp được thuê chung cư và tăng cường trách nhiệm của Ban Thanh tra nhân dân trong việc bốc thăm chung cư, làm sao để tất cả mọi người dân đều được đối xử như nhau, công bằng, dân chủ, tránh tiêu cực.

     - Trong công tác bố trí chung cư, để đảm bảo việc bố trí chung cư được diễn ra một cách khách quan, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người dân, trong mỗi bộ hồ sơ của hộ được bố trí chung cư ngoài các giấy tờ theo qui định, mỗi hộ còn có bản cam đoan là họ không phải tốn bất kỳ khoản lệ phí nào cho Công ty Quản lý nhà chung cư trong việc bố trí chung cư ngoài tiền thuê nhà chung cư.

      - Tăng cường trách nhiệm trong công tác bảo vệ tại các khu chung cư và cũng để cho các hộ dân tại các khu chung cư có thể giám sát chặt chẽ công việc của các Nhà Trưởng, các chức danh Nhà Trưởng tại các khu chung cư đều do các hộ dân tại khu chung cư đó tín nhiệm bầu, nếu Nhà Trưởng nào không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, không được người dân tín nhiệm nữa thì Công ty Quản lý nhà chung cư phải kiên quyết thay thế.

     - Chú trọng đến chất lượng sữa chữa các khu chung cư xuống cấp, đặc biệt sớm tham mưu Sở Xây dựng và UBND thành phố có phương án xử lý đối với các chung cư: Lâm Đặc sản Hòa Cường, Thuận Phước, Hòa Minh, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng của người dân, đặc biệt là trong mùa mưa bão sớm tới.

                                                                             Lê Lãnh

CÁC TIN KHÁC