KIỂM TRA THỰC TẾ MÔI TRƯỜNG TẠI ÂU THUYỀN THỌ QUANG

1010

Phạm Trần Minh Tuyến
18-03-2019

Sáng ngày 14/3/2019, thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2019, Ban Đô thị tổ chức buổi kiểm tra tình hình môi trường tại Âu thuyền Thọ Quang. Tham dự buổi giám sát có lãnh đạo Ban Đô thị HĐND thành phố và đại diện Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.

     Qua kiểm tra nhận thấy tình hình ô nhiễm môi trường đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn nhiều tàu thuyền neo đậu lộn xộn, xả rác, nước thải sinh hoạt xuống âu thuyền làm gia tăng tình trạng ô nhiễm. Ban Đô thị đề nghị Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang thường xuyên tuyên truyền để các chủ tàu nâng cao ý thức, không xả rác, nước thải sinh hoạt xuống âu thuyền.

     Trong thời gian đến, Ban Đô thị sẽ tiếp tục đi giám sát thực tế tại Âu thuyền Thọ Quang để có báo cáo cụ thể với Thường trực HĐND thành phố.

CÁC TIN KHÁC