KIỂM TRA THỰC TẾ CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 2

1239

Phạm Trần Minh Tuyến
23-07-2021

     Nhằm chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố, ngày 23-7, Ban Đô thị HĐND thành phố tổ chức kiểm tra thực tế để thẩm tra một số tờ trình của UBND thành phố về chủ trương đầu tư các dự án: Khu tái định cư Tân Ninh mở rộng giai đoạn 2; dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Khu Công nghiệp Hòa Ninh (Khu tái định cư số 3 mở rộng - Vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến ĐT602) và điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng sửa chữa, nâng cấp đập dâng An Trạch - Hà Thanh. Đồng chí Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố chủ trì buổi kiểm tra.

Đoàn kiểm tra tại Dự án Khu tái định cư Tân Ninh

      Tại buổi làm việc, Ban Đô thị đề nghị Ban QLDA phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng phối hợp với UBND huyện Hòa Vang rà soát tổng thể hạ tầng dự án Khu tái định cư Tân Ninh và khu vực kế cận để nghiên cứu đảm bảo nhu cầu nhà ở xã hội, hạ tầng xã hội dùng chung phục vụ cho dự án Khu công nghệ cao và khu vực; tiếp thu các góp ý về mặt kỹ thuật của đoàn kiểm tra đối với dự án Khu tái định cư Tân Ninh mở rộng giai đoạn 2. Đồng thời đề nghị UBND huyện Hòa Vang chủ động xây dựng phương án giải tỏa đền bù tái định cư đảm bảo tiến độ thực hiện dự án trên.

     Đối với Dự án Đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp đập dâng An Trạch - Hà Thanh, Ban Đô thị đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng nghiên cứu phương án đầu tư cửa van theo hướng hiện đại, đảm bảo vận hành hiệu quả, linh hoạt; đồng thời có phương án xử lý kỹ thuật có liên quan; làm việc với các cơ quan chức năng để đảm bảo thống nhất, đồng thuận khi triển khai dự án.

     Kết luận buổi kiểm tra thực tế, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của Chủ đầu tư; đồng thời sẽ tổng hợp các ý kiến của thành viên Ban Đô thị đối với các dự án trên, trình HĐND thành phố tại Kỳ họp thứ 2.

CÁC TIN KHÁC