Không tổ chức tiếp xúc cử tri tập trung để phòng, chống dịch COVID-19

1132


26-02-2021

Ngày 25-2, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo số 01/TB-ĐĐBQH về việc không tổ chức tiếp xúc cử tri tập trung chuẩn bị kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV, theo hình thức Hội nghị để tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các quận, huyện chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường, xã và Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư thông qua hoạt động thực tế của mình tại địa phương tiến hành tiếp nhận, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri bằng hình thức văn bản để chuyển đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thông qua Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện.
Đồng thời, đề nghị Đài Truyền hình Quốc hội, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng thông báo rộng rãi hình thức tiếp xúc cử tri như đã nêu trên và dự kiến nội dung kỳ họp để cử tri thành phố biết, thực hiện quyền ý kiến, kiến nghị của mình.
Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố mong cử tri thành phố chia sẻ, tiếp tục quan tâm, tích cực đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm; đặc biệt, là những vấn đề có liên quan đến thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương, Chính phủ, bộ, ngành... Ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị gửi về Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, số 32 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nang trước ngày 9-3-2021 để tổng hợp báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định.
Dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV:
1. Công tác lập pháp
- Xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).
2. Hoạt động giám sát và xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
- Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả hoạt động từ khi thành lập đến tháng 3-2021.
- Thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021.
- Xem xét, quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
- Xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác.
- Xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (trong đó có nội dung quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026).
3. Các báo cáo gửi đại biểu tự nghiên cứu các báo cáo của Chính phủ về:
+ Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020;
+ Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa các bộ, ngành, địa phương trong tổng mức vốn ngân sách trung ương năm 2020 đã được Quốc hội quyết định (nếu có);
+ Công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi cả nước;
+ Tình hình ký kết và thực hiện điều ước quốc tế năm 2020;
+ Việc triển khai thực hiện Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 2 dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.


NGÔ HUYỀN