Khởi đầu một nhiệm kỳ hoạt động tăng chất lượng - nâng hiệu quả - phát huy cao trách nhiệm trước nhân dân.

1223

Lê Hoa -Thuỷ Thanh
25-06-2021

Tại phiên họp buổi chiều ngày 25-6, HĐND thành phố đã thông qua nhiều Nghị quyết liên quan công tác tổ chức, hoạt động của HĐND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 và các Nghị quyết về một số nhiệm vụ phát triển KT-XH  

 

Sau khi tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền và quy định, Kỳ họp thứ Nhất của HĐND tập trung thảo luận, cho ý kiến và thông qua các Nghị quyết do Thường trực HĐND thành phố trình về Quy chế hoạt động, Nội quy kỳ họp của HĐND thành phố khóa X, Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND thành phố trong năm 2021 và Nghị quyết về thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề “Công tác triển khai Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, ngay trong kỳ họp đầu tiên, HĐND thành phố đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ thảo luận và thông qua một số nghị quyết để kịp thời triển khai phù hợp với việc bắt đầu thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ 1/7/2021 và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển KTXH thành phố

Cụ thể HĐND đã nghe UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2021; xem xét các tờ trình và dự thảo Nghị quyết  về sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; định mức phân bổ chi thường xuyên và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu trên địa bàn thành phố; Nghị quyết giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ ngân sách quận, phường từ ngày 01/7/2021 phù hợp với mô hình chính quyền đô thị mới của thành phố;

HĐND thành phố thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2021 của thành phố Đà Nẵng; cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch - cầu sông Yên - ngã ba sông Cẩm Lệ)

Nhằm tháo gỡ, chia sẻ với các khó khăn của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid -19, tại Kỳ họp lần này HĐND thành phố thống nhất cho phép chuyển nguồn vốn 100 tỷ từ ngân sách uỷ thác cho ngân hàng chính sách xã hội để sử dụng cho các doanh nghiệp du lịch hiện chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid 19 được vay với lãi suất ưu đãi.

Kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố khóa X đã thành công tốt đẹp. Đây chính là bước khởi đầu thuận lợi, tạo cơ sở vững chắc và là tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ hoạt động mới, hứa hẹn tăng chất lượng - nâng hiệu quả - phát huy cao trách nhiệm của trước nhân dân. Chủ tịch HĐND Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh

Kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố dự kiến sẽ được tiến hành vào đầu tháng 8/2021.

CÁC TIN KHÁC