Khai mạc Kỳ họp thứ Tư của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

621

Trần Mỹ Quyên
30-01-2018

Sáng nay ngày 05 tháng 7 năm 2017, HĐND thành phố tiến hành khai mạc kỳ họp thứ tư - kỳ họp thường lệ giữa năm 2017, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có các vị đại biểu Quốc hội thành phố; đại biểu HĐND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; các thành viên UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của thành phố và lãnh đạo quận/huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện.

     Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận, thông qua 25 báo cáo, 01 thông báo, 19 tờ trình và dự thảo 28 nghị quyết do Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ngành liên quan của thành phố trình kỳ họp. Nội dung trọng tâm của kỳ họp là đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017 và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2017; đánh giá kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị, bức xúc của cử tri thành phố tại kỳ họp thứ 4; đồng thời cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng khác như: về 03 loại phí và 05 mức chi; về điều chỉnh Kế hoạch XDCB; về Đề án Sữa học đường; về Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Đà Nẵng; việc sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn thành phố…

     Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh kỳ họp này sẽ tập trung bàn sâu những vấn đề quan trọng mang tính chiến lược và tổng thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, đặc biệt đặc biệt chú trọng các giải pháp nhằm đảm bảo việc tổ chức thực hiện thành công Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng. Kỳ họp dành thời gian gần 02 ngày để các vị đại biểu tham gia thảo luận, chất vấn tại hội trường, trong đó có việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phục vụ tổ chức và điều hành kỳ họp, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu nghiên cứu, khai thác thông tin, tài liệu trên hệ thống mạng internet, với mục đích không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phương thức hoạt động của HĐND thành phố. Đồng thời đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến, kiến nghị và chú trọng đề xuất những định hướng lớn, những giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, bất cập, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2017.

      Buổi chiều cùng ngày, HĐND thành phố sẽ tiến hành phiên thảo luận tại hội trường, trong đó bàn sâu chuyên đề giám sát của HĐND thành phố về “Công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố”. 

                                                                                                             Trần Mỹ Quyên

CÁC TIN KHÁC