Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

564


30-11--0001

<p>&#160;</p>

<p align="center" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;

CÁC TIN KHÁC