KHẮC PHỤC NHỮNG VI PHẠM, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRONG THỜI GIAN ĐẾN

848

Nguyễn Thị Bé Minh
31-03-2018

     Vào chiều ngày 29 tháng 3 năm 2018, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố có buổi làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của đơn vị trong giai đoạn 2016-2017. Đồng chí Phan Thanh Long, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

     Sau khi nghe báo cáo của Chi cục THADS huyện Hòa Vang, các thành viên Đoàn giám sát tập trung thảo luận, đề nghị giải trình và làm rõ thêm một số nội dung như: Số vụ việc tồn đọng, kéo dài không thi hành được qua nhiều năm; nguyên nhân của những sai sót lặp đi lặp lại qua nhiều năm trong công tác THADS của đơn vị thời gian qua; vai trò, hoạt động của Ban chỉ đạo THADS huyện đối với công tác THA tại địa phương…

     Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong hai năm qua của Chi cục THADS huyện Hòa Vang, nhất là việc hoàn thành các nhiệm vụ, đạt chỉ tiêu do cấp trên giao; đồng thời đề nghị trong thời gian đến Chi cục cần tập trung chỉ đạo triển khai hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2018, có biện pháp khắc phục những vi phạm, hạn chế trong công tác THADS thời gian qua, chú trọng công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư của công dân, tăng cường việc tham mưu cho hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS huyện để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự của đơn vị trong thời gian tới.

CÁC TIN KHÁC