KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ THÔNG BÁO KẾT LUẬN

1071

Ban biên tập
15-09-2020

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ THÔNG BÁO KẾT LUẬN

STT

Nội dung

 File đính kèm

1

    Kết quả triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay

 

2

    Kết quả triển khai thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay

 

3

    Kết quả triển khai các kiến nghị của Thường trực HĐND các quận, huyện chuyển UBND thành phố xử lý theo thẩm quyền từ đầu nhiệm kỳ đến nay