KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

996

Nguyễn Kim Thuận
18-12-2018

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TÍN NHIỆM CAO

(số phiếu/%)

TÍN NHIỆM

(số phiếu/%)

TÍN NHIỆM THẤP

(số phiếu/%)

1

Phan Thanh Long

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố

30

13

3

62,5 %

27,08 %

6,25 %

2

Phạm Tấn Xử

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố

26

16

4

54,17 %

33,33 %

8,33 %

3

Đoàn Xuân Hiếu

Chánh Văn phòng HĐND thành phố

28

16

2

58,33 %

33,38 %

4,16 %

4

Huỳnh Đức Thơ

Chủ tịch UBND thành phố

29

15

2

60,42 %

31,25 %

4,16 %

5

Hồ Kỳ Minh

Phó Chủ tịch UBND thành phố

21

21

4

43,75 %

43,75 %

8,33 %

6

Trần Văn Miên

Phó Chủ tịch UBND thành phố

21

22

3

43,75 %

45,83 %

6,25 %

7

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó Chủ tịch UBND thành phố

18

25

3

37,5 %

52,08 %

6,25 %

8

Nguyễn Phú Ban

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13

30

3

27,08 %

62,5 %

6,25 %

9

Thái Bá Cảnh

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

13

29

4

27,08 %

60,42 %

8,33 %

10

Võ Ngọc Đồng

Giám đốc Sở Nội vụ

27

15

4

56,25 %

31,25 %

8,33 %

11

Trần Huy Đức

Chánh Thanh tra thành phố

14

26

6

29,17 %

54,12 %

12,5 %

12

Võ Thị Như Hoa

Giám đốc Sở Tư pháp

18

24

4

37,5 %

50 %

8,33 %

13

Vũ Quang Hùng

Giám đốc Sở Xây dựng

21

17

8

43,75 %

35,41 %

16,67 %

14

Huỳnh Văn Hùng

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

30

14

2

62,5 %

29,17 %

4,17 %

15

Phan Văn Kha

Giám đốc Sở Công Thương

17

25

4

35,41 %

52,08 %

8,33 %

16

Trương Chí Lăng

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố

29

16

1

60,42 %

33,33 %

2,08 %

17

Lâm Quang Minh

Giám đốc Sở Ngoại vụ

17

25

4

35,41 %

52,08 %

8,33 %

18

Nguyễn Văn Phụng

Giám đốc Sở Tài chính

27

18

1

56,25 %

37,5 %

2,08 %

19

Trần Đình Quỳnh

Chánh Văn phòng UBND thành phố

31

14

1

64,58 %

29,17 %

2,08 %

20

Nguyễn Quang Thanh

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

21

19

6

43,75 %

39,58 %

12,5 %

21

Lê Văn Trung

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

27

15

4

56,25 %

31,25 %

8,33 %

22

Ngô Quang Vinh

Giám đốc Sở Du lịch

21

19

6

43,75 %

39,58 %

12,5 %

23

Nguyễn Đình Vĩnh

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

28

11

7

58,33 %

22,91 %

14,58 %

24

Ngô Thị Kim Yến

Giám đốc Sở Y tế

31

12

3

64,58 %

25 %

6,25 %

CÁC TIN KHÁC