HỌP GIÁM SÁT VỀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2017

878

Kim Chi (HĐND quận Cẩm Lệ)
13-06-2018

Thực hiện Chương trình làm việc của Thường trực HĐND quận Cẩm Lệ tại Thông báo số 82/TB-HĐND ngày 04/6/2018 về nội dung Phiên họp liên tịch tháng 6 năm 2018, vào chiều ngày 11/6/2018, Thường trực HĐND quận và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận đã tổ chức buổi làm việc với UBND quận và các ngành có liên quan về quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 và phân bổ nguồn tăng thu ngân sách quận năm 2017. Đồng chí Trần Anh Đức, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì buổi làm việc.

     Trên cơ sở báo cáo, giải trình của các ngành và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự buổi làm việc, thay mặt Thường trực HĐND quận, Chủ tịch HĐND quận Trần Anh Đức đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc; đề nghị UBND quận và các ngành Tài chính - Kế hoạch, Chi cục thuế, Kho bạc nhà nước quận tiếp tục hoàn chỉnh Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017; trong đó cần phân tích rõ các khoản thu, chi tăng, giảm so với dự toán; thuyết minh đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm trong điều hành ngân sách tại Thông báo kết luận của Kiểm toán Nhà nước Khu vực III về kiểm toán ngân sách nhà nước quận Cẩm Lệ năm 2016; thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, kịp thời báo cáo với Thường trực HĐND quận về các nội dung sử dụng nguồn tăng thu, kết dư và dự phòng ngân sách quận cũng như việc điều chỉnh dự toán ngân sách quận khi cần điều chỉnh dự toán ngân sách của một số đơn vị dự toán hoặc các phường theo quy định của Luật. Đồng thời đề nghị các ngành Chi cục thuế, Kho bạc nhà nước, Tài chính - Kế hoạch quận tăng cường tính chủ động, đề xuất tham mưu cho UBND quận trong điều hành ngân sách ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.

CÁC TIN KHÁC