Họp thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tình hình hoạt động của các trạm y tế xã, phường

122

Lê Bích Lãnh
30-01-2018

     Chiều ngày 25/6/2015, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố tổ chức họp Ban thông qua báo cáo giám sát chuyên đề về tình hình hoạt động của các Trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Vũ Hùng, Trưởng ban VH-XH chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố và đại diện các Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND và Văn phòng UBND thành phố.

     Hiện nay, tổng số cán bộ, nhân viên y tế tại 56 trạm y tế xã, phường là 365 người, trong đó số cán bộ nhân viên theo định mức phân bổ là 306 người (mỗi trạm bình quân 06 người theo chỉ tiêu phân bổ của Sở Nội vụ); có 25/56 trạm có bác sĩ. Ngoài ra, tại 56 trạm y tế còn có 1.843 nhân viên y tế thôn và cộng tác viên dân số sức khỏe cộng đồng. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, hầu hết các trạm y tế đều đạt yêu cầu về diện tích đất sử dụng và diện tích phòng chuyên môn. Các dụng cụ, trang thiết bị y tế tại trạm y tế cơ bản đủ để phục vụ công tác khám chữa bệnh và giải quyết cấp cứu cho bệnh nhân. Kinh phí hoạt động tại trạm y tế xã, phường hiện nay được phân bổ theo 02 nguồn là ngân sách phân bổ về cấp phường, xã chi hoạt động của trạm với định mức 19.000.000/trạm/năm và ngân sách phân bổ về cấp quận, huyện (qua Trung tâm Y tế, không tính lương và các khoản theo lương) để chi hoạt động của trạm với định mức 18.000.000/người/năm. Tuy nhiên hiện nay hầu hết các trạm y tế đều chưa được cấp giấy phép hoạt động và tỷ lệ cán bộ, nhân viên y tế có chứng chỉ hành nghề mới đạt 60,9%, đây là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của trạm y tế.

     Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội cũng đề nghị UBND thành phố và các quận huyện, Sở Y tế thành phố và Trung tâm Y tế các quận, huyện cần sửa đổi, bổ sung chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại trạm y tế theo hướng bổ sung chính sách đào tạo, luân chuyển để bác sĩ có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn; điều động bác sĩ về công tác tại các trạm y tế ở khu vực xa trung tâm thành phố để đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân; có hướng thu hút và phân bổ bác sĩ gia đình về trạm y tế; nghiên cứu, thống nhất giao về một đầu mối kinh phí hoạt động của trạm y tế phường, xã để thuận lợi trong công tác quản lý, hoạt động: giao về cho Trung tâm Y tế quận, huyện quản lý, phân bổ kinh phí cho các trạm (thông qua ngân sách UBND quận, huyện); đồng thời đề nghị UBND thành phố sớm có đề án cung cấp hỗ trợ phần mềm quản lý chung cho các Trung tâm y tế quận, huyện với các trạm y tế xã, phường kết nối với những quy định của BHXH nhằm đáp ứng nhu cầu thanh quyết toán BHYT cho trung tâm và trạm y tế... Các ý kiến góp ý của các thành viên dự họp sẽ được tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh vào Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban VH-XH để trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 14 sắp đến.

 

                                                                                                                                                                                                                 Lê Bích Lãnh

CÁC TIN KHÁC