HỌP GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

866

Phan Thị Tuyết Nhung
21-05-2018

Theo Kế hoạch giám sát chuyên đề “Hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, sáng ngày 18/5/2018, Đoàn giám sát của HĐND thành phố tổ chức họp các thành viên trong Đoàn để thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề này. Đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH thành phố, Ban Thường trực UBMTTVN thành phố và một số chuyên gia.

     Trên cơ sở phân tích báo cáo của UBND thành phố, tổ chức làm việc với 08 sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan; tổ chức đi kiểm tra thực tế tại một số dự án, Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát đầu tư công đã đánh giá tổng quan tình hình hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn từ năm 2003 đến nay, nêu lên những kết quả đạt được, những mặt hạn chế, bất cập và đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm khắc phục những thiếu sót, hạn chế, góp phần đưa hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng hiệu quả đầu tư công trong thời gian đến. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu đã tham gia ý kiến có chất lượng, phân tích cụ thể những bất cập trong thực hiện quy hoạch; trong việc huy động nguồn vốn, phân bổ và sử dụng vốn; chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án; việc cải cách các thủ tục hành chính và đặc biệt là công tác phân cấp thực hiện đầu tư công;…
     Tiếp thu ý kiến phát biểu của thành viên dự họp, Đoàn giám sát sẽ bổ sung, hoàn thiện báo cáo, tổ chức phiên họp với UBND thành phố và các sở, ngành liên quan để nghe giải trình những nội dung liên quan giám sát chuyên đề này trước khi trình HĐND thành phố tại Kỳ họp giữa năm 2018 sắp đến.

CÁC TIN KHÁC