Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

900

Ban biên tập
18-07-2018

STT

Nội dung

 File đính kèm

1

   Nội dung tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố

 

2

   Danh mục Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố

 

3

   Lịch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố của đại biểu HĐND thành phố