Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành Phiên họp lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7

474


30-11--0001

LatentStyleCount="267">

<p style="text-align:justify" class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;

CÁC TIN KHÁC