HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 4

1365

Nguyễn Kim Thuận
29-12-2021

STT

Nội dung

 File đính kèm

1

   Nội dung tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố

 

2

   Lịch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố của đại biểu HĐND thành phố