Hội đồng nhân dân phường Thuận Phước tổ chức Kỳ họp giữa năm 2017

298

Dũng Sỹ
30-01-2018

Sáng nay, ngày 26/6/2017, HĐND phường Thuận Phước đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Dũng Sỹ - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy; lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư các chi bộ, các Ban công tác mặt trận, Tổ trưởng dân phố và các đại biểu HĐND phường Thuận Phước.

     Theo báo cáo của UBND phường tại kỳ họp cho biết ngay từ đầu năm, phường đã chủ động bám sát quan điểm chỉ đạo, định hướng của Quận; Nghị quyết Đảng bộ phường; Nghị quyết HĐND phường để chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2017; trọng tâm là đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện kỷ cương hành chính trong thực hiện Chương trình “thành phố 4 an”; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa UBND với Thường trực HĐND, các Ban HĐND, MTTQ và các đoàn thể xã   hội, do vậy 6 tháng đầu năm các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của phường đạt kết quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng ổn định, các thành phần kinh tế được tạo điều kiện phát triển, sản xuất, thu ngân sách đạt 55,2,% kế hoạch giao, chi ngân sách được kiểm soát; đẩy mạnh công tác quy hoạch, huy động và sử dụng vốn có hiệu quả, đầu tư cho an sinh xã hội được đảm bảo, phường đã thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách xã hội khác, 6 tháng đầu năm đưa ra khỏi chương trình giảm nghèo 81% kế hoạch Quận giao; công tác văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được duy trì tốt; công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đô thị, vệ sinh môi trường được đẩy mạnh; công tác quốc phòng, an ninh chính trị, TTATXH được đảm bảo theo tinh thần “thành phố 4 an” vận động nhân dân lắp đặt 90/112 camera công cộng qua đó góp phần giải quyết 5/6 vụ việc đạt tỷ lệ 83,3%, phạm pháp hình sự giảm 33,3%; công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hồ sơ giải quyết đúng hạn cho công dân đạt 100%, việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được triển khai thực hiện tốt; tiếp tục xây dựng “phường điện tử” đạt mức độ 2.

 

     Các đại biểu HĐND phường tập trung thảo luận, đánh giá về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; về việc tổng hợp và kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2016 và Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND phường.

 

                                                                                                       Dũng Sỹ

CÁC TIN KHÁC