Học tập, quán triệt các nội dung tại Hội nghị Trung ương 7

218

Trần Mỹ Quyên
30-01-2018

      Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2013, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã tổ chức buổi học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI cho các cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động Văn phòng. Đến tham dự buổi học tập có đồng chí Ngô Xuân Thắng - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố.

     Tại buổi học tập, các đồng chí Vũ Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan và đồng chí Tạ Tự Bình - Đảng ủy viên đã lần lượt giới thiệu tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương soạn thảo và lựa chọn các nội dung cơ bản, trọng tâm để báo cáo về 02 Nghị quyết và 03 Kết luận đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7. Đó là các Nghị quyết về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; các Kết luận về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

     Thông qua buổi học tập này, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan đề nghị từng cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động chủ động theo dõi, tìm hiểu sâu hơn về các nội dung nêu trên; từ đó quán triệt và vận dụng linh hoạt vào thực tiễn quá trình triển khai thực hiện công tác chuyên môn cũng như việc tu dưỡng đạo đức, lối sống hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động cơ quan.

Trần Mỹ Quyên

CÁC TIN KHÁC