HĐND THÀNH PHỐ THÔNG QUA NHIỀU NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG VỀ KINH TẾ-XÃ HỘI

1095

NGUYÊN THẢO
09-12-2020

Sáng 9-12, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã thảo luận, xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực: Kinh tế - Ngân sách và Đô thị; Văn hóa – Xã hội và Pháp chế; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2021.

Sau khi nghe tờ trình của UBND thành phố, các đại biểu HĐND thành phố đã thông qua 16 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách và Đô thị như: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Nghị quyết cho ý kiến về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; Nghị quyết cho ý kiến về Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết quy định Chính sách khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 90/2017/NQ-HĐND ngày 7-7-2017 của HĐND thành phố Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn nước tự khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;…

Trong đó, dự thảo Nghị quyết quy định miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và tham quan công trình văn hoá, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng được thông qua. Thời gian áp dụng miễn phí tham quan từ ngày 1-1-2021 đến hết năm 2021. Việc miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và tham quan công trình văn hoá, bảo tàng trên địa bàn thành phố nhằm thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế - xã hội; kích thích các doanh nghiệp lữ hành đưa du khách đến Đà Nẵng; từ đó giúp các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch nói riêng và thành phố nói chung vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.

13 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Văn hóa – Xã hội và Pháp chế cũng đã được các đại biểu xem xét, thông qua như: Nghị quyết quy định các nội dung, mức chi và chế độ hỗ trợ công tác dự phòng nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết kéo dài hiệu lực thi hành Nghị quyết số 195/2018/NQ-HĐND ngày 19-12-2018 của HĐND thành phố về thông qua nâng chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, áp dụng trong 02 năm 2019-2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết quy định một số mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ cho nạn nhân bị mua bán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người tại các hội năm 2021 của thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 29/2003/NQ-HĐND ngày 11-1-2003 của HĐND thành phố về thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng.

Dự thảo Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND thành phố cũng được các đại biểu thông qua. Theo đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở tách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố bắt đầu hoạt động từ ngày 1-1-2021. Thường trực HĐND thành phố quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chỉ đạo, xây dựng đề án vị trí việc làm và biên chế của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố theo đúng quy định.

Cuối buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và thông qua dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2021.

CÁC TIN KHÁC