HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC KỲ HỌP BẤT THƯỜNG QUYẾT NGHỊ NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG

1056

Phan Thị Tuyết Nhung
19-03-2020

     Ngày 13/3/2020, HĐND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Trên cơ sở xem xét, thảo luận một cách kỹ lưỡng, HĐND thành phố đã thông qua 08 Nghị quyết với sự đồng thuận cao.

     Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 và những tác động ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh, HĐND thành phố quyết nghị bổ sung 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2020. Đồng thời, thống nhất chủ trương chủ động trong việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách thành phố để kịp thời mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

     Riêng về Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 – 2024, HĐND thành phố thống nhất thông qua theo hướng giữ nguyên nền Bảng giá được ban hành tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thành phố, đồng thời có bổ sung, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với điều kiện hiện nay. Đặc biệt, đối với đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh, HĐND thành phố đã thống nhất cao với việc điều chỉnh giảm 5% so với mức quy định hiện hành (tương ứng đất thương mại dịch vụ bằng 80% và đất sản xuất kinh doanh bằng 60% so với giá đất ở cùng vị trí), xem đây đến yếu tố tạo điều kiện để tiếp cận đất đai của doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở Nghị quyết Bảng giá đất đã được HĐND thành phố thông qua, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố sớm xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) trình Thường trực HĐND thành phố cho ý kiến; tiếp tục chú trọng đánh giá tác động của việc ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 theo quy định của Luật đất đai và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để có hướng điều chỉnh những bất cập phát sinh kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

     Ngoài ra, Kỳ họp đã thống nhất quyết định chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 13 dự án đầu tư công; cho ý kiến về chủ trương đầu tư đối với 04 dự án xây dựng nhà ở để thúc đầy phát triển khu vực phía Tây thành phố; xem xét chủ trương bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp xen lẫn trong khu dân cư nằm trong địa giới hành chính phường để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải tỏa đền bù; đồng thời, thống nhất việc giao thẩm quyền cho UBND thành phố chủ động quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian đến…

CÁC TIN KHÁC