HĐND THÀNH PHỐ BẦU CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ

1222

Lê Hoa -Thủy Thanh
25-06-2021

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền và quy định. Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu các chức danh trong Thường trực HĐND, UBND và các Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân cấp thành phố và cấp quận

Nhiệm vụ quan trọng nhất tại kỳ họp đầu tiên này, HĐND sẽ thực hiện công tác nhân sự, bỏ phiếu bầu các chức danh trong Thường trực HĐND; Chủ tịch và các thành viên của UBND thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các hoạt động KT-XH trong thời gian tới.

Các đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu cử

Với số phiếu tuyệt đối, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư TT Thành uỷ,  được tín nhiệm bầu giữ vụ Chủ tịch HĐND thành phố; Ông Lê Minh Trung và bà Cao Thị Huyền Trân được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HDND thành phố.

Bí thư Thành uỷ tặng hoa chúc mừng các thành viên Thường trực HĐND thành phố khoá mới

Các Đại biểu HĐND được bầu làm Trưởng, phó các Ban của HĐND thành phố khoá X như sau:

Ban Pháp chế

Ông Lương Công Tuấn

Trưởng ban

 

Ông Huỳnh Bá Cử

Phó trưởng ban

 

Bà Nguyễn Thị Phượng

Phó trưởng ban

Ban Kinh tế- Ngân sách

 Phan Thị Tuyết Nhung

Trưởng ban

 

Ông Nguyễn Đình Tuấn

Phó trưởng ban

 

Ông Trần Vũ Duy Mẫn

Phó trưởng ban

Ban Văn hoá-Xã hội

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân

Trưởng ban

 

Ông Trương Minh Hải

Phó trưởng ban

 

Ông Lê Văn Nghĩa

Phó trưởng ban

Ban Đô thị

Ông Nguyễn Thành Tiến

Trưởng ban

 

Ông Đinh Vui

Phó trưởng ban

 

Ông Lê Văn Dũng

Phó trưởng ban

Ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành uỷ được bầu với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối tiếp tục làm Chủ tịch UBND thành phố; các ông Hồ Kỳ Minh, Lê Quang Nam cũng được HĐND thành phố tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố với số phiếu bầu tuyệt đối cùng với 20 thành viên UBND nhiệm kỳ 2021-2026. 

Bí thư Thành uỷ và Chủ tịch HĐND tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố

Tại kỳ họp này, HĐND cũng bầu các vị Hội thẩm nhân dân của thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 gồm cho cả hai cấp xét xử của Toà án nhân dân thành phố là 25 vị và Toà án nhân dân cấp quận gồm 116 vị. Riêng các Hội thẩm nhân dân huyện Hoà Vang sẽ do HĐND huyện bầu tại kỳ họp thứ nhất của HĐND huyện. 

Bên cạnh việc tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền và quy định, Kỳ họp sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến về Quy chế hoạt động, Nội quy kỳ họp của HĐND thành phố khóa X, Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND thành phố trong năm 2021.

CÁC TIN KHÁC