GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

1013

Phạm Trần Minh Tuyến
27-03-2019

     Sáng ngày 26/3/2019, theo kế hoạch, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố về công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và hiệu quả hoạt động các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức buổi làm việc với Ban quản lý (BQL) Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng để nghe báo cáo và thảo luận những nội dung liên quan. Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND thành phố - Trưởng Đoàn giám sát, chủ trì buổi làm việc.

     Theo Báo cáo của BQL, đến nay thành phố đã hình thành 06 khu công nghiệp với kết cấu hạ tầng đã được quy hoạch, đầu tư đồng bộ và hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư, cũng như liên kết, kết nối với hạ tầng xung quanh. Tổng diện tích đất khu công nghiệp theo quy hoạch 1.066,52 ha; diện tích đất công nghiệp đã cho thuê 697,75 ha; diện tích đất công nghiệp còn lại 109,40 ha; tỷ lệ lấp đầy 86,45%, trong đó Khu công nghiệp Đà Nẵng, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng có tỷ lệ lấp đầy 100%. Về cơ bản, 06 khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường đủ điều kiện để xử lý các vấn đề môi trường. Tính đến 31/12/2018, vốn đăng ký trong nước tại các khu công nghiệp là 13.131,5 tỷ đồng, FDI là 1.085,1 triệu USD. Trong 03 tháng đầu năm 2019, BQL đã cấp 08 dự án đăng ký đầu tư, trong đó 04 dự án trong nước với vốn đăng ký 132,52 tỷ đồng; 03 dự án FDI với vốn đăng ký 83 triệu USD; 01 dự án FDI đầu tư vào Khu công nghệ cao với vốn đăng ký 170 triệu USD. Các khu công nghiệp đã thu hút khoảng 76.520 lao động (trong đó dự án FDI thu hút: khoảng 37.396 lao động).

     Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn đề nghị BQL đánh giá cụ thể hiệu quả hoạt động, đóng góp ngân sách của các khu công nghiệp (tổng vốn đầu tư từ ngân sách, tiền thuế hàng năm, cơ hội việc làm cho lao động của thành phố…), cơ chế phối hợp của BQL với các đơn vị, tình hình chuyển đổi công năng của một số khu công nghiệp, hiệu quả mô hình nhà nước quản lý đầu tư và xã hội hóa, tình hình thu hút lao động của thành phố… Đoàn giám sát ghi nhận các đề xuất của BQL, Đoàn giám sát sẽ xem xét và có báo cáo kiến nghị cụ thể với HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm 2019.

CÁC TIN KHÁC