GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ XÃ HỘI BẦU BÀNG

869

Nguyễn Thị Thảo
25-05-2018

Chiều ngày 22/5, đại diện lãnh đạo các Ban Văn hóa-Xã hội, Pháp chế và Đô thị đã có buổi làm việc và đi thực tế tình hình hoạt động của Cơ sở xã hội Bầu Bàng thành phố Đà Nẵng.Học viên lao động tại Cơ sở Bầu Bàng

   
 Theo báo cáo của đại diện lãnh đạo Cơ sở xã hội Bầu Bàng, hiện tổng diện tích sử dụng của cơ sở là 37ha, bao gồm 10ha xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác hành chính, quản lý đối tượng và 27ha phục vụ công tác sản xuất. Cơ cấu tổ chức bộ máy bao gồm 6 phòng chuyên môn, 8 ban quản giáo, 3 ban quản lý với tổng số cán bộ viên chức người lao động là 152 người. Hiện nay Cơ sở đang quản lý 440 học viên trong đó có 180 học viên cai nghiện lần đầu, 260 học viên tái nghiện. Riêng khu xây dựng mở rộng với diện tích 3ha được đưa vào sử dụng từ tháng 12/2017, nâng quy mô tiếp nhận cai nghiện thường xuyên tại Cơ sở từ 500 đối tượng lên khoảng 700-800 đối tượng.

     Qua buổi làm việc và giám sát thực tế, các Ban của HĐND thành phố tiếp tục làm việc với các đơn vị có liên quan để báo cáo Thường trực HĐND thành phố về việc thẩm tra nội dung Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ đầu tư dự án xây dựng cơ sở 2 Trung tâm cai nghiện ma túy và quản lý sau cai tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.


Mã giảm giá fahasa

https://magiamgia247.vn/

CÁC TIN KHÁC