GIÁM SÁT TÌNH HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI, THOÁT NƯỚC TẠI CÁC NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN KHU VỰC VEN BIỂN PHÍA ĐÔNG

1032

Phạm Trần Mịnh Tuyến
13-09-2019

     Chiều ngày 11/9/2019, Ban Đô thị HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về công tác xử lý nước thải, thoát nước tại các nhà hàng, khách sạn khu vực ven biển phía Đông thành phố và công tác nạo vét mương cống thoát nước trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của các đơn vị, đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Sơn Trà, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức 02 đợt kiểm tra, phát phiếu điều tra thông tin về thoát nước và xử lý nước thải. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 126 cơ sở quy mô phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường cấp thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra, thu thập thông tin 111/126 cơ sở. Qua kiểm tra, có 100% cơ sở kiểm tra đã lập thủ tục môi trường và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận, 30 cơ sở thực hiện không đúng cam kết tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường; phần lớn cơ sở là không tiếp cận được điểm đấu nối, không có hố ga bên ngoài tường rào của cơ sở, không có đồng hồ đo lưu lượng nước thải; 100% cơ sở kê khai có hố ga tách mỡ và định kỳ vớt mỡ để xử lý nhằm hạn chế vào hệ thống thoát nước, nhưng kiểm tra thực tế một số đơn vị tại hố ga có mỡ tích tụ, đóng khối. Đối với cơ sở quy mô thuộc địa phương, đến nay các quận đang tổ chức kiểm tra để hoàn thiện cơ sở dữ liệu... Qua giám sát nhận thấy việc triển khai điều tra còn gặp khó khăn do kế hoạch gấp, việc rà soát và gửi thông tin đến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; một số cơ sở đang thi công hoặc chưa thi công…

     Kết luận tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Thành Tiến - Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị thực hiện các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Thông báo số 519-TB/TU ngày 25/6/2019 của Thành ủy Đà Nẵng, Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND thành phố và Thông báo số 182/TB-HĐND ngày 17/5/2019 của Thường trực HĐND thành phố về công tác xử lý nước thải, thoát nước tại các nhà hàng, khách sạn khu vực ven biển phía Đông thành phố; đề nghị các đơn vị báo cáo cụ thể các nội dung triển khai theo chỉ đạo tại các Nghị quyết và Thông báo trên, gửi về để Ban Đô thị kiểm tra, giám sát trước ngày 13/9/2019.

CÁC TIN KHÁC