GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC SỬ DỤNG, TINH GIẢN BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC GIAI ĐOẠN 2015 - 2018

934

Lương Xuân Bá
21-09-2018

     Sáng ngày 20/9/2018 Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) về tình hình thực hiện công tác sử dụng, tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2015 - 2018; đồng chí Phan Thanh Long, Trưởng ban Pháp chế, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, tinh giản biên chế công chức giai đoạn 2015 - 2018 được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo đúng quy định. Tính đến thời điểm báo cáo, số lượng biên chế, lao động hành chính và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được giao: 213 người, trong đó: Biên chế hành chính: 170 người; Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 08 người và lao động hành chính: 35 người. Tổng biến chế, lao động hiện có là 196 người, trong đó biên chế công chức là 147 người, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 08 người, hợp đồng khác (Hợp động theo chính sách thu hút, đề án 922 và tự hợp đồng) là: 41. Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm đã được UBND thành phố phê duyệt, Sở NN&PTNN đã triển khai thực hiện bố trí, sử dụng biên chế công chức, ngạch công chức đảm bảo theo vị trí việc làm theo 03 nhóm (nhóm vị trí lãnh đạo, quản lý là 16 vị trí; nhóm vị trí chuyên môn, nghiệp vụ là 23 vị trí và nhóm vị trí hỗ trợ phục vụ là 13 vị trí). Công tác đánh giá, phân loại chất lượng công chức, người lao động hàng năm đi vào ổn định, tiêu chí, nội dung đánh giá, phân loại đã cụ thể rõ ràng. Sở NN&PTNT đã tham mưu trình các cấp có thẩm quyền thực hiện giải quyết nghỉ thôi việc, thôi việc ngay theo Nghị định số 108/2015/NĐ-CP của Chính phủ là 39 trường hợp, trong đó biên chế hành chính là 24 người, biên chế sự nghiệp là 15 người.  

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Thanh Long, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo triển khai và thực hiện công tác sử dụng, tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2018; đồng chí cũng đề nghị Sở NN&PTNT quan tâm thực hiện rà soát, đối chiếu từng vị trí, cơ cấu ngạch công chức để bố trí, sử dụng phù hợp theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; việc điều chuyển lao động hành chính về các đơn vị sự nghiệp công lập cần phải phù hợp với Đề án vị trí việc làm được phê duyệt; nghiên cứu, đề xuất sáp nhập các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc gần nhau nhưng quy mô đơn vị nhỏ, khối lượng công việc không nhiều để tập trung và phát huy nguồn lực hiện có, tinh gọn bộ máy, giảm bộ phận gián tiếp, tăng nhân lực phục vụ công tác chuyên môn.

CÁC TIN KHÁC