GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM, ĐỘNG LỰC GIAI ĐOẠN 2016-2020

1035

Nguyễn Hoàng Nam
17-09-2019

     Thực hiện Chương trình giám sát 06 tháng cuối năm 2019, vào lúc 14 giờ 00 ngày 13/9/2019, Thường trực HĐND thành phố tổ chức buổi làm việc với các đơn vị liên quan để rà soát tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp, tham dự cùng có các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND thành phố, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Đô thị HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hóa - Thể thao, Khoa học Công nghệ và các Ban Quản lý dự án.

     Tại cuộc họp, các chủ đầu tư dự án và các Ban Quản lý dự án báo cáo tiến độ, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc dẫn đến tình trạng chậm trễ trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư đối với 09 công trình trọng điểm, động lực chưa trình phê duyệt chủ trương đầu tư; có dự án hiện nay đang còn thực hiện thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch mới triển khai các bước tiếp theo (dự án Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn); một số dự án chưa xác định rõ đơn vị được giao làm chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án (Dự án Đầu tư xây mới các trạm trung chuyển rác thải rắn sinh hoạt, kết hợp công năng phân loại và xử lý trung gian các loại chất thải rắn; Dự án Nâng cấp, cải tạo và đầu tư trang thiết bị các trạm trung chuyển hiện hữu…); một số dự án chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500…

     Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Nho Trung đề nghị các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan sớm hoàn thành tất cả các thủ tục thông qua chủ trương đầu tư trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tại Kỳ họp cuối năm 2019, tránh chậm trễ gây ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân và mục tiêu phát triển  kinh tế - xã hội của thành phố; đối với các dự án không khả thi hoặc chưa khả thi để thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo rà soát và đưa ra khỏi danh mục dự án trọng điểm động lực hoặc chuyển sang danh mục dự án trọng lực cho giai đoạn mới 2021- 2025. Ngoài ra, đối với 11 dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án, đề nghị UBND thành phooa khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan trình phê duyệt dự án đầu tư trước 31/10/2019, làm cơ sở bố trí kế hoạch vốn năm 2020 để thực hiện.

CÁC TIN KHÁC