Giám sát thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn

1333


19-11-2021

Đẩy mạnh khôi phục, phát triển kinh tế, phấn đấu thu ngân sách quận đạt 130% kế hoạch đề ra, đồng thời chú trọng theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân tại buổi làm việc với UBND quận Ngũ Hành Sơn giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với việc triển khai mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận chiều 18-11.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố, để đẩy mạnh khôi phục, phát triển kinh tế, quận Ngũ Hành Sơn cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án mang tính động lực, gắn với đánh giá trách nhiệm cấp ủy địa phương, như dự án Làng đại học, dự án Công viên văn hoá lịch sử Ngũ Hành Sơn; tiếp tục đầu tư, nâng tầm các tuyến phố chuyên doanh như phố du lịch An Thượng. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát, quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, gây ô nhiễm môi trường, ngăn chặn phát sinh các điểm ô nhiễm môi trường; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, lễ hội, lịch sử trên địa bàn quận.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân cũng đề nghị quận Ngũ Hành Sơn quan tâm công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý, sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn quận phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; tiếp tục triển khai các đề án phát triển giáo dục; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố một cách bền vững; tiếp tục làm tốt công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn quận.

Về triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị quận Ngũ Hành Sơn tăng cường công tác tuyên truyền về việc triển khai chính quyền đô thị đến người dân; thực hiện rà soát, ban hành các văn bản, quy định liên quan đến việc triển khai, thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt công tác dự toán ngân sách năm 2022, dự toán phải đạt chất lượng, bám sát tình hình thực tế, tránh tình trạng phát sinh nhiệm vụ chi nằm ngoài dự toán nhưng cũng phải đảm bảo tính chủ động để xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn quận.

“UBND quận cần phối hợp với cấp ủy đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; kịp thời báo cáo tình hình kết quả thực hiện tại cơ sở đến các cấp để làm cơ sở đánh giá, từ đó có những kiến nghị, đề xuất thay đổi phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố”, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cao Thị Huyền Trân nêu rõ.

Từ đây đến cuối năm, đề nghị quận tập trung công tác chuẩn bị, tổ chức tốt Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2021, tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân đúng quy định. Tiếp tục tổ chức tốt các cuộc họp của UBND quận theo quy chế làm việc, trong đó lưu ý về thành phần tham dự, vai trò của người đứng đầu trong mối quan hệ tập trung dân chủ và cơ chế thủ trưởng; việc kết luận cuộc họp phải được đưa tin trên Cổng thông tin điện tử của UBND quận theo quy định. Thường xuyên tổ chức tiếp công dân theo quy định, đảm bảo hồ sơ, thủ tục. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch phải công khai, minh bạch, rõ ràng, đảm bảo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị.

Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Hoà báo cáo tại buổi làm việc

Trong 9 tháng đầu năm, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, UBND quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp thu ngân sách, nhờ đó đã hoàn thành vượt kế hoạch năm với số thu ước thực hiện trên 407,6 tỷ đồng, đạt 103,2% kế hoạch, tăng 27% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước thực hiện trên 439,2 tỷ đồng, đạt 75,89% dự toán thành phố. Ước giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách quận khoảng 48,18 tỷ đồng, đạt 46,73%.

Từ đầu năm đến nay, quận đã hoàn thành hỗ trợ sửa chữa, xây mới 74 nhà ở cho các đối tượng chính sách, với tổng kinh phí trên, 3,4 tỷ đồng; triển khai các giải pháp hỗ trợ thoát nghèo cho 65 hộ nghèo người có công. Công tác phòng, chống dịch tiếp tục được được tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt; các gói hỗ trợ của Trung ương và thành phố được triển khai kịp thời đến người dân.

Triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, quận Ngũ Hành Sơn hoàn thành chuyển 56 cán bộ, công chức phường thành công chức thuộc biên chế UBND quận. Đồng thời, hoàn thành công tác quyết toán ngân sách quận 6 tháng đầu năm 2021 theo đúng thời gian quy định; ban hành quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị dự toán thực quận.

Việc tổ chức các cuộc họp của UBND quận, tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với nhân dân được thực hiện đúng quy định, với những hình thức phù hợp trong điều kiện dịch bệnh như: tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của nhân dân thông qua tổ dân phố, mặt trận, đoàn thể; tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với nhân dân kết hợp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp bằng hình thức trực tuyến.

NGÔ HUYỀN


CÁC TIN KHÁC