Giám sát hình hình hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm

14


29-01-2018

      Sáng ngày 16/5/2013, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Huỳnh Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban Pháp chế và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố.


     Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công ty CP đầu tư KCN Hòa Cầm đã báo cáo tình hình hoạt động của Công ty; tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp; xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho đến thời điểm hiện nay. Tính đến nay, hạng mục đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đã đạt được khoảng 80%, công trình nhà máy xử lý nước thải cơ bản đã hoàn tất, hệ thống thu gom nước thải thực hiện khoảng 85%, hiện đang vướng một số hộ giải tỏa. Qua đó, Công ty đã kiến nghị Thường trực HĐND thành phố xem xét, có ý kiến cho Công ty thực hiện đầu tư giai đoạn 2 (39ha) để mở rộng KCN; hỗ trợ Công ty trong công tác đền bù, giải tỏa để có mặt bằng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thu gom nước thải, có chính sách hỗ trợ ưu đãi, hỗ trợ tài chính, thuế để Nhà đầu tư được thuê đất xây dựng nhà ở cho công nhân và các thiết chế văn hóa cơ sở trong khu công nghiệp...  

     Kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Nghĩa ghi nhận và giao Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố tham mưu, đề xuất một số kiến nghị của Công ty để Thường trực HĐND thành phố xem xét.

                                                                                                                                                                                                    Phan Thị Tuyết Nhung

CÁC TIN KHÁC