GIÁM SÁT CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN

867

Dũng Sỹ (Ban Pháp chế HĐND quận Hải Châu)
25-05-2018

Vào các ngày 22/5 và 23/5/2018, Ban Pháp chế HĐND quận Hải Châu tổ chức Đoàn giám sát về công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (KN, TC) kiến nghị, phản ánh (KN, PA) tại các đơn vị Thanh tra, Ban tiếp công dân quận Hải Châu và các phường Hòa Thuận Đông, Phước Ninh.

     Đoàn giám sát do đồng chí Trần Hồng Hạnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận Hải Châu làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn giám sát còn có các đồng chí trong Thường trực HĐND quận; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các phường, đại diện Đảng ủy, Mặt trận và Thanh tra nhân dân của địa phương.

     Theo báo cáo của Ban Tiếp công dân; Thanh tra quận Hải Châu và các địa phương, thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KN, TC, KN, PA có nhiều chuyển biến tích cực; hầu hết các đơn thư mới phát sinh đều được giải quyết kịp thời. Các vụ việc kéo dài, phức tạp đã được các ngành chủ động rà soát, tổ chức đối thoại trực tiếp với người khiếu kiện, chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Từ 7/2017 đến ngày 30/4/2018 đã có 650 người dân được tiếp, giải quyết 716 vụ việc… Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: một số vụ việc giải quyết còn chậm, chưa đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật; công tác phối hợp giữa các đơn vị, cá nhân phụ trách công tác này chưa thật chặt chẽ…

     Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị các cơ quan chuyên môn của UBND quận làm rõ một số vấn đề như: Sự phù hợp và trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong công tác tiếp công dân hiện nay; trao đổi lại về hướng xử lý đối với một số vụ việc cụ thể; về việc triển khai thực hiện Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng Quy định về tiếp nhận xử lý và giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố; trách nhiệm của các cơ quan trong việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm theo dõi kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh; về việc thực hiện Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;…

     Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế hoan nghênh những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được của các đơn vị, địa phương trong thời gian qua; ghi nhận một số đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư KN, TC, KN, PA trên địa bàn quận; đồng thời đề nghị các đơn vị sớm hoàn chỉnh văn bản, bổ sung số liệu, các phụ lục chứng minh để làm cơ sở cho việc thẩm tra nội dung liên quan của Đoàn giám sát, kịp thời báo cáo tại Kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND quận Hải Châu sắp đến.

CÁC TIN KHÁC