Giám sát công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

42

Phan Thị Tuyết Nhung
29-01-2018

    Nhằm chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ ba HĐND thành phố khóa IX, sáng ngày 17/11/2016, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố tổ chức làm việc với Cục thuế thành phố về kết quả hoạt động của đơn vị trong năm 2016; tình hình thu, quản lý đối tượng nộp thuế; tình hình nợ đọng thuế; kết quả thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đọng, giải pháp chống thất thu tên một số lĩnh vực. Đồng chí Phan Thị Thúy Linh - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của Cục Thuế, ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện thu NSNN trên địa bàn. Tính đến cuối tháng 10/2016, kết quả thu ngân sách hết sức khả quan, có 11/15 lĩnh vực thu hoàn thành dự toán. Tổng thu nội địa trong cân đối là 12.939,5 tỷ đồng, đạt 108,7% DTTW; 102,9% DTĐP và bằng 132,5% so với cùng kỳ. Có 06 đơn vị thu đã hoàn thành dự toán năm là: Cơ quan Cục 106,1%; Hải Châu 106%; Sơn Trà 112%; Ngũ Hành Sơn 136,2%; Cẩm Lệ 105,3% và Hòa Vang 118,3% (riêng Thanh Khê 95% và Liên Chiểu 97%). Có thể nói, đây là kết quả nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, mà đặc biệt là sự nỗ lực tích cực của ngành thuế, cũng như sự cộng đồng trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân thành phố.

     Bên cạnh đó, mặc dù đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp đốc thu song tình trạng nợ đọng thuế vẫn còn cao, phần lớn đã quá hạn. Tổng nợ đọng thuế đến 31/10/2016 là 1.153,969 tỷ đồng; so với đầu năm, tăng 109,68%; Tỷ lệ nợ khả năng thu/ số thực thu: 7,67%. Công tác chống thất thu thuế trên các lĩnh vực dễ thất thu bước đầu mang lại hiệu quả. Toàn ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra được 2.062 đơn vị, đạt 90,8% kế hoạch năm 2016 và 122% so với cùng kỳ; xử lý tăng thu 118,2 tỷ đồng, giảm lỗ 303,2 tỷ đồng, giảm khấu trừ 24,5 tỷ đồng, số thuế không được hoàn 55,6 tỷ đồng; số tiền xử lý đã nộp vào NSNN 80,2 tỷ đồng. Hiện nay, Cục Thuế đang tiếp tục tập trung các giải pháp chống thất thu thuế đã đề ra, đặc biệt trên lĩnh vực hoạt động kinh doanh xăng dầu.

    Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Thị Thúy Linh đánh giá cao những nỗ lực của ngành Thuế trong thời gian qua, thống nhất các số liệu để phục vụ công tác thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp sắp đến. Đồng chí cũng cho rằng công tác chống thất thu thuế vẫn còn nhiều thách thức, vì vậy, đòi hỏi cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của các ngành chức năng, đặc biệt ngành thuế cần thể hiện vai trò chủ đạo để giảm thiểu việc thất thu thuế trong thời gian tới…”

                                                                                                                                                                                         Phan Thị Tuyết Nhung

CÁC TIN KHÁC