Giám sát công tác hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp năm 2014.

26

Phan Thị Tuyết Nhung
29-01-2018

     Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2014, sáng ngày 20/2/2014, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Sở Khoa học - Công nghệ thành phố về việc triển khai thực hiện công việc trong "Năm doanh nghiệp 2014"; đặc biệt là công tác hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp. Đồng chí Mai Đức Lộc, Thành ủy viên, Trưởng ban KT-NS chủ trì buổi làm việc.

     Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở báo cáo về 04 chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng năm 2014 gồm Chương trình đổi mới công nghệ; nâng cao năng suất - chất lượng sản phẩm hàng hóa; phát triển thị trường khoa học và công nghệ; phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ. Thực hiện năm doanh nghiệp 2014, Sở đã có kế hoạch để thực hiện hỗ trợ 02 dự án đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp; xây dựng áp dựng hệ thống quản lý, công cụ quản lý; chứng nhận hợp chuẩn; xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; hỗ trợ tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia; kiểm toán năng lượng cho một số doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, tập huấn tuyên truyền về năng suất chất lượng, đăng lý mới, phát triển nhãn hiệu cho một số sản phẩm ... sẽ được Sở tiếp tục tập trung thực hiện. Để đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, Sở đề nghị HĐND thành phố quan tâm có ý kiến về việc hỗ trợ kính phí để thực hiện.

     Phát biểu tại buổi làm việc, Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Sở cần phân biệt cụ thể các công việc của năm doanh nghiệp năm 2014 với nhiệm vụ thường xuyên của Sở; đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện một cách quyết liệt, có đánh giá, tổng kết. Việc hỗ trợ đổi mới công nghệ, cần chọn lĩnh vực khả thi, thực hiện có hiệu quả theo hướng tập trung, không dàn trãi. Đối với các kiến nghị của Sở, Ban ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND thành phố.

                                                                                                                                                                                               Phan Thị Tuyết Nhung

CÁC TIN KHÁC