Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Thường trực HĐND làm việc với lãnh đạo các Ban HĐND thành phố quý III năm 2012

489


30-11--0001

<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"

mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;

CÁC TIN KHÁC